Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2020 226 50
2019 235 50
2018 244 50
2017 281 50
2016 219 50
2015 179 50
2014 160 50
2013 124 50

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2019 97,24% 97,86%
2018 95,42% 95,97%
2017 86,05% 87,38%
2016 88,62% 89,28%
2015 89,38% 89,68%
2014 93,05% 93,44%
2013 94,18% 94,18%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats