Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2019 606 81 70
2018 682 84 70
2017 613 79 80
2016 545 89 80
2015 484 74 80
2014 389 72 80
2013 391 45 80
2012 325 34 80
2011 331 37 80
2010 291 38 80
2009 224 30 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2018 74,5% 79,87%
2017 72,09% 65,82%
2016 66,56% 65,73%
2015 65,83% 63,78%
2014 58,94% 49,35%
2013 60,95% 47,72%
2012 53,55% 42,32%
2011 49,32% 37,37%
2010 54,74% 41,4%
2009 60,27% 49,34%
2008 55,3% 45,84%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats