Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2021 236 47 60
2020 246 62 60
2019 241 59 60
2018 179 47 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2020 78,55% 70,12%
2019 74,81% 65,43%
2018 73,99% 72,13%
2017 76,29% 76,29%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats