Dades de preinscripci

  • Estudiants de nou ingrs
  • Places ofertes
  • Nombre de sollicituds
  • Nombre de sollicituds en 1a opci
Sollicituds 1a opci Oferta
2018 3336 691 320
2017 3366 633 320
2016 3255 744 320
2015 3008 802 320
2014 3110 837 320
2013 3359 764 320
2012 3477 865 320
2011 3580 907 320
2010 3257 755 320

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrs
Rendiment Rendiment nou ingrs
2017 89,94% 85,06%
2016 88,72% 82,83%
2015 87,71% 85,21%
2014 85,53% 82,76%
2013 86,29% 85,55%
2012 84,23% 87,19%
2011 80,16% 84,26%
2010 80,26% 81,76%
* Rendiment = nombre de crdits superats / crdits matriculats