Casa Convalescència - Segons planta

Els espais dosponibles a la segona planta de Casa Convalescència