Casa Convalescència - Primera Planta

Els espais dosponibles a la primera planta de Casa Convalescència