Planta Baixa

Els espais dosponibles a la planta baixa de Casa Convalescència