Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB)

Tots els centres>

Descripció

L'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina “Vicent Villar Palasí” (IBB; anteriorment Institut de Biologia Fonamental, IBF) va ser creat l’any 1970 com un institut propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’objectiu principal de promoure i facilitar la investigació biològica de caràcter bàsic i fonamental.   
 
Actualment, l’institut acull grups de recerca estructurats en 7 àrees d’expertesa: Bioinformàtica, Biologia Cel·lular, Biologia Estructural, Genòmica, Immunologia, Microbiologia i Proteòmica. Aquest caràcter multidisciplinar, que permet un plantejament de problemes biològics bàsics i caràcter aplicat sota l’expertesa de diferents disciplines, es un dels trets més rellevants de l’IBB. 
 
Des del l’any 2000, els principals àmbits de treball dels grups de recerca s’han agrupat entorn a la Biotecnologia i la Biomedicina en un marcat objectiu de fer translacionals els avenços científics de la recerca.

Entre els aproximadament 215 investigadors adscrits actualment al IBB, hi ha professors de la UAB, investigadors ICREA, investigadors Ramón y Cajal, investigadors postdoctorals, becaris predoctorals i tècnics dedicats al recolzament i funcionament dels diferents grups, així com serveis i plataformes tecnològiques que han nascut dins del IBB i ara funcionen de manera independent .

Vinculació amb la UAB

Institut propi de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àrees estratègiques de recerca

La recerca de l’IBB es troba a l’ interfase entre la biotecnologia i la biomedicina amb una aproximació multidisciplinar. Les principals línies d’investigació són:

Estudi de les bases genètiques i moleculars de l’estrés i la malaltia
- Bases moleculars de la patogènesi bacteriana i resistència a fàrmacs.
- Estudi de l’evolució del reconeixement de patògens en vertebrats.
- Estudi dels mecanismes efectors i reguladors de la resposta immunitària. Anàlisi del processament, presentació i reconeixement  d’antígen en autoimmunitat i tolerància: repertoris de TCR i de lligands d’MHC.
- Contribució de la inflamació i l'estrès oxidatiu en malalties autoimmunitàries i neurodegeneratives.
- Estudi de l’estructura i el plegament de proteïnes i la seva relació amb els mecanismes moleculars que provoquen desordres com l’Alzheimer i el Parkinson.
- Mecanismes de resposta a l’estrés en llevats i la seva regulació per fosfo-desfosforilació de proteïnes.
- Estudis funcionals i estructurals mitjançant cristal.lografia de modificacions post-traduccionals de proteïnes.
- Estudi de la inestabilitat genòmica i variants estructurals i del seu impacte en processos fisiològics i patològics en humans i en l’evolució dels mamífers.
- Representació, anàlisi i interpretació de la variació nucleotídica i la seva relació amb variants genòmiques, fenotípiques i ambientals.
Aplicacions biotecnològiques pel disseny de noves proves diagnòstiques, terapies i vacunes
- Disseny de nous biomaterials nanoestructurats per a teràpia gènica i medicina regenerativa i substiitutiva.
- Desenvolupament de nanovacunes per a espècies de peixos amb interès comercial.
- Aproximació genòmica, proteòmica i bioinformática per al disseny de noves estratègies terapèutiques i vacunals.
- Fenotipat molecular in vivo de la progressió tumoral i resposta a la teràpia i desenvolupament de classificadors.
- Activació de la resposta inmune: imunoteràpia antitumoral y vacunes.
- Estudi de la catàlisi enzimàtica pel disseny d'inhibidors i de noves activitats enzimàtiques.
- Nutrients amb capacitat immunomoduladora i la seva aplicació en medicina preventiva.
 

Serveis d'interès per la comunitat UAB CEI

Cursos, seminaris, feina i beques
SCAC (Servei de Cultius Cel·lular, Producció d’Anticossos i Citometría) 
SGB (Servei de Genòmica i Bioinformàtica)
sepBioEs (Servei de Proteòmica i Biologia Estructural)

72

Investigadors doctors (2012)

18

Grups de recerca (2012)

1.685.090

Euros de pressupost (2012)

12

Projectes de recerca, 5 europeus (2012)

93

Articles en revistes amb factor d'impacte

11

Tesis doctorals (2012)

11

Tesines de màster (2012)

117

Estudiants predoctorals (2012)

Contacte

Responsable: Dr. Salvador Ventura Zamora

Adreça: Campus Universitari UAB- Bellaterra (08193) Cerdanyola del Vallès

Telèfon: 93 581 1233 / 93 581 3582

E-mail: ibb@uab.cat

Web: http://ibb.uab.es