Directori 
Fotografia d'Esther Rodrigo
 • Projectes

 • Títol del projecte: Interacciones socio-ambientales durante el holoceno: estructuración, ocupación y dinámicas del territorio en la cuenca del Ter a partir de la Arqueología del Paisaje (TerAmAr)
  Durada: 2013 - 2015
  Investigador principal: Josep Maria Palet Martínez (GIAP ICAC)
  Membres que hi participen: Marta Prevosti Monclús (ICAC), Esther Rodrigo Requena (ICAC), Hèctor A. Orengo Romeu (GIAP URV - University of Nottingham), Arnau Garcia Molsosa (GIAP ICAC), Marta Sancho Planas (Universitat de Barcelona), Pere Castanyer Masoliver (MAC Empúries), Marta Flórez Santasusana (GIAP Université Blaise Pascal), Michele Matteazzi (GIAP ICAC), Aymat Catafau Castellet (Université de Perpignan), Helena Carvalho (Universidade do Minho), Rosa Plana Mallart (Université Paul-Valéry Montpellier III)
  Línia o programa de recerca de l’ICAC en el que s’inclou el projecte: Arqueologia del Paisatge, poblament i territorio

  Títol del projecte: Arqueologia de la conquista e implementación romana en Hispania.
  Subproyecte: Estrategias y modelos de control territorial en el NE de la Provincia Citerior (ss.II-I aC)” (DGYCIT: HAR2012-370003-C03-01) finançat a través del Plan Nacional de I+D+I.
  Investigador Principal: Joaquim Pera (UAB)
  Membres que hi participen: César Carreras Monfort (UAB), Josep Guitart i Duran (UAB), Esther Rodrigo Requena (ICAC), Núria Romaní (ICAC), Núria Padrós (ICAC)
 •  
 • Publicacions

 • - RODRIGO, E. ; CARRERAS, C; PERA, J. (2014)“Aproximación a la conquista romana en el NE de la Citerior a partir de la arqueología” Actas II reunión científica sobre los paisajes agrários de la romanización: Fortines y ocupación del territorio: siglos II a.C-I d.C.en Anejos del Archivo Español de Arqueología Mérida, p.191-209

  - PERA, J.; CARRERAS, C.; RODRIGO, E.; ROMANÍ, N.; PADRÓS, N. ROS, J.; GUITART, J. (2014) "El proceso previo a la fundación de las ciudades romanas en el NE de la Hispania Citerior: los ejemplos de Can Tacó i Puig Castellar", Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati. (Veleia, (Italia) 20-22 de setembre de 2013), Bologna, p. 405-418.

  - RODRIGO, E, GUITART, J.; (2015)“ El asentamiento romano de Can Tacó (Montmeló-Montornés del Vallès, Barcelona) en el contexto de los asentamientos postnumantinos de Cataluña", Actas XVIII CIAC. Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico, Mérida 13-17 de mayo de 2015, p. 1695-1700

  - PERA, J.; CARRERAS, C.; RODRIGO, E.; ROMANÍ, N.; PADRÓS, N., (2015) “La conquista en el Nordeste de la Hispania Citerior a partir del estudio del asentamiento de Puig Castellar (Biosca, Lleida), Actas XVIII CIAC. Congreso Internacional de Arqueología Clásica. Centro y periferia en el mundo clásico, Mérida 13-17 de mayo de 2015, p. 1761-1764

  - RODRIGO, E.; CARRERAS, C.; PORCHEDDU, V., "Marques africanes i ròdies de Can Tacó (Montmeló/Montornès del Vallés)", Pyrenae, vol. 46-2.

  - Carreras, Cèsar; Rodrigo, Esther; Pera Joaquim; Romaní, Núria; Padrós, Núria. (2016) “ El proceso previo a la fundación de ciudades romanas en el NE de la Hispania Citerior: los ejemplos de can Tacó y Puig Castellar”. Actas IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati Veleia (Piacenza) 2015.

  - Carreras, C.; Martín, A.; Pera, J.; Rodrigo, E. (2016) “Las ánforas de Brindisi en la Hispania Citerior. Pautas de distribución y consumo” a Saguntum, 48, pp. 103-128. Universitat de Valencia, 2016.

  - Pera, J.; Carreras, C.; Guitart, J.; Rodrigo, E.; Romaní, N. (en premsa): “Puig Castellar (Biosca, la Segarra). Un castellum de segona meitat del segle II aC a l’interior de Catalunya”, a Primeres Jornades d’Arqueologia de Ponent. Generalitat de Catalunya, Deapartament de Cultura, Lleida.

  - Guitart, J.; Pera, J.; Romaní, N.; Padrós, N.; Carreras, C.; Rodrigo, E.; Ros, J.; De Solà, G. (en premsa): “ La ciutat romana de Iesso. Parc Arqueològic de Guissona (2011-2014)”, a Primeres Jornades d’Arqueologia de Ponent. Generalitat de Catalunya, Deapartament de Cultura, Lleida.
 •  
 • Altres informacions

 • - Investigadora post doctoral junior contractada per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC)
  - Prof. associada Àrea d’Arqueologia de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB dintre del Grau d’Arqueologia
  - Prof. col·laboradora Grau d’Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya

  Participació en seminaris:
  - I Seminari Arqueològic de Ponent. Entre romans i ibers. Novetats de l’Arqueologia dels segles II-I ane a les Terres de Lleida, Camarassa, Lleida, 7 de juny 2013, presentación d’una comunicación
  - IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, organitzat per la Universitat de Padua, Universitat de Bologna, 21-13 de setembre de 2013, presentación d’una comunicación.
  - Seminari Internacional Les estratègies d’ocupació dels territoris conquerits en les províncies hispanes s.II-I aC: primers assentaments de control i models d’implantació, organitzat per l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 30 d’octubre de 2014, Tarragona, coordinació del mateix i presentació de dues comunicacions
  - Primeres jornades d’Arqueologia i Paleontologia de les Terres de Ponent, Balaguer, maig de 2015, presentació de dues comunicacions
  - 21st Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, University of Glasgow, Glasgow (Regne Unit), del 2 al 5 de setembre, presentació d’una comunicació
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona