Directori 
Borja Antela
 • Grups de recerca

 • Actualment es co-IP (amb Dr. Jordi Vidal) del Projecte “El impacto de la campaña de Alejandro Magno” (HAR2014-57096-P), del MEC, i coordinador del SGR “Història del Conflicte a l’Antiguitat”, reconegut i finançat per la Generalitat de Catalunya (2014SGR01111).
 •  
 • Línies de recerca

 • Especialista en Història de Grècia Antiga, s'ha dedicat especialment a analitzar l'hegemonia macedònia i la figura d’Alexandre el Gran. No obstant això, també ha treballat altres qüestions amb detall, especialment la incidència de la I Guerra Mitridàtica sobre Atenes o el rerafons d'interessos de les Guerres Sertorianes, així com certs aspectes de la historiografia sobre el món antic.
 •  
 • Publicacions

 • Articles:
  - B. Antela-Bernárdez, "Philip and Pausanias. A Killing Love and Macedonian Politics", Classical Quarterly 2012. Journal Impact Factor: Journal Int1 (A) [ERIH, Carhus Plus 2010].

  - B. Antela-Bernárdez, “Simply the Best: Alexander’s Last Words and Macedonian System of Succession” Eirene (2011). Journal Impact Factor: Journal A [Carhus Plus 2010]

  - B. Antela-Bernárdez, "¿La huída de Sertorio? La búsqueda de aliados" Athenaeum 2011, pp. 399-409. Journal Int1 (A) [ERIH, Carhus Plus 2010].

  - J. Verdejo Manchado, B. Antela-Bernárdez, “A crown for Onaso and the Archon Athenion” Zeitschrift für Epigraphik und Papyrologie, 2011, 91-96. Journal Impact Factor: Journal Int1 (A) [ERIH, Carhus Plus 2010].

  - B. Antela, 2016: “Poleis, choras and spaces from civic to royal, from Alexander to Seleucus”, Pyrenae, [en premsa].

  - C. Sierra, B. Antela, “Alejandro Magno y la Anábasis de la Medicina griega”, Athenaeum 2016, 104(2), pp. 397-417.

  - C. Sierra, B. Antela, “La divinización de Alejandro a través de la medicina”, Quaderni Urbinati di Cultura Classica 2016, 113 (2), pp. 115-138.

  - B. Antela 2016: “Leócrates contra Atenas. Memoria del conflicto y carestia en Atenas entre 338 y 330 a.C.”, Aevum 89(3).

  - B. Antela, “Ernst Badian (1926-2011), Faventia 2016 [en premsa]

  - B. Antela Bernárdez, “Macedonia Seleucia La tierra de los macedonios”, en M. Oller et al. (eds.), Tierra, Territorio y población en la antigua Grecia, Barcelona 2016 [en premsa]

  - B. Antela, “Tracia, Sogdiana, India. Políticas de Frontera en el imperio de Alejandro”, en F. J. Gomez Espelosín, B. Antela (eds.), Alejandro Magno, Geografía e Historiografía, Alcalá 2016.

  - B. Antela, “Like Gods among men. The use of Religious and Mythical issues during Alexander’s campaign”, en K. Ulanowski (ed.), The Religious Aspects of War in the Ancient Near East, Greece and Rome, Brill, Leiden, 2016.

  - B. Antela, “Alejandro ante el nazismo: Franz Altheim”, en A. Gonzales (ed.), Homenaje a A. Pedregal, Besançon 2016/17 [en prensa].  Editor:
  - B. Antela-Bernárdez, J. Vidal (eds.), Central Asia in Antiquity. Interdisciplinary Approaches, Oxford, British Archaeological Reports, 2014.ISBN: 9781407313115.

  - J. Vidal, B. Antela-Bernárdez (eds.), Más allá de la batalla: La violencia contra la población en el Mundo Antiguo, Pórtico, Zaragoza, 2013.ISBN: 978-84-7956-117-8.

  - B. Antela Bernárdez,. & T. Ñaco del Hoyo (eds), Transforming Historical Landscapes in the Ancient Empires: Proceedings of the Ist Workshop AREA, BAR Int.Ser. 1986, 2009. ISBN: 9781407304601.

  - F. J. Gómez Espelosín, B. Antela-Bernárdez (eds.), Alejandro Magno, geografia e historiografia, Publicaciones de la Universidad Alcalá de Henares, 2016.


  Més publicacions

  Blog personal
 •  
 • Altres informacions

 • Ha ocupat càrrecs de gestió de tipus divers. Actualment es co-director del Màster oficial de la Mediterrànea antiga (UOC-UAB-UAH). Ha estat coordinador de Tercer Cicle del Dept. de Ciències de l’Antiguitat i la E. M. (2010-2012), així com coordinador de la nova proposta de programa de doctorat (2012-2014), entre d’altres.
  Des de 2010 ha organitzat diverses reunions científiques: el I Congreso español de Historiadores del s. IV a.C. griego (2011), la jornada Cine y Antigüedad (2012), el Ist International Workshop Central Asia in Antiquity (2013), així com les anuals Jornadas de la guerra en la Antigüedad, que ja conten diverses edicions (anuals des de 2010).
  Es membre de diverses institucions de investigació relacionades amb els seus interessos d’estudi: el Waterloo Institute for Hellenistic Studies (Otawa), la Eurasia Foundation, el Instituto de Ciencias de la Antigüedad (UAM), la Society of the Ancient Military Historians (Illinois) o la Classical Reception Studies Network (Open University, UK).
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona