Directori 
Fotografia d'Antoni Virgili
 • Línies de recerca

 • - Processos de conquesta feudal a la Catalunya Nova.
  - Construcció de la societat feudal al Baix Ebre i al Camp de Tarragona
  - Estudi de la colonització: fluxos migratoris; transformacions de l’espai urbà i dels espais agraris.
  - Estudi i edició de fonts documentals: els fons de l’Arxiu Capitular de Tortosa (s.XII – XIII)
 •  
 • Projectes
 • Títol: Aclimatación y difusión de plantas en al-Andalus
  Acrònim: HUM2007-62899
  Entidad financiadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT). Ministerio de Educación y Ciencia (España)
  Període: 2007 - 2010
  Funció: Investigador Contractat
  Investigador Principal: Helena Kirchner


  Títol: Selección y gestión de plantas en al-Andalus. Prácticas campesinas y estados
  Acrònim: HAR2010-21932-C02-01
  Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
  Període: 2011 - 2013
  Funció: Investigador
  Investigador Principal: Helena Kirchner


  Títol: Producciones y espacios agrarios en sociedades ibéricas de la baja edad media. Estudios desde la arqueología histórica (siglos XII-XVI)
  Acrònim: HAR2013-42195-P
  Entitat Finançadora: MINECO
  Període: 2014-2017
  Investigador Principal: Fèlix Retamero

  Títol: Assentaments rurals al Baix Ebre i la ciutat de Tortosa en època andalusina i després de la conquesta catalana (s.XI-XII).
  Entitat: Direcció General de Patrimoni (Generalitat de Catalunya).
  Període: 2010 - 2011
  Directors: Helena Kirchner, Antoni Virgili, Arnald Puy


  Títol: Assentaments rurals al Baix Ebre i la ciutat de Tortosa en època andalusina i després de la conquesta catalana (s.XI-XII).
  Entitat: Direcció General de Patrimoni (Generalitat de Catalunya).
  Període: 2012 - 2013
  Directors: Helena Kirchner, Antoni Virgili


  Títol: Col·lecció Diplomàtica de Tortosa. Diplomatari de la Catedral de Tortosa (1213-1272). Edició Documental.
  Entitat: Fundació Noguera. Col·legi de Notaris de Barcelona.
  Període: 2013 – 2014.
  Directors: Antoni Virgili, Josep M. Escolà.


  Títol: Ciutats andalusines i el seu entorn agrari i l’impacte de la conquesta feudal. Els casos de Tortosa i Balaguer. Projecte d’intervenció arqueològica.
  Entitat: Direcció General del Patrimoni Cultural, Generalitat de Catalunya
  Període: 2014-2017
  Directors: Helena Kirchner, Antoni Virgili

  Grups de Recerca:
  Títol: Arqueologia Agrària a l'Edat Mitjana (ARAEM)
  Acrònim: 2014SGR0741
  Període: 2014-2016
  Funció: Investigador (INV)
  Investigador Principal: Kirchner Granell, Helena
  Entitat: Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació
 •  
 • Publicacions

 • Capítols de llibre:
  - Virgili, Antoni , “Espacios drenados andalusíes y la imposición de las pautas agrarias feudales en el prado de Tortosa (segunda mitad del siglo XII)”. H. Kirchner (ed.). Por una arqueología agraria: perpectivas de investigación sobre espacios de cultivo en las sociedades medievales hispánicas., ps. 147-156 BAR International Series, Archeopress. Oxford, 2010.

  - Virgili, Antoni. “La conquista feudal de la región oriental de la frontera superior de al-Andalus”. A. Espino (ed.): Nuevas fronteras de la historia de la guerra, ps. 49-68. Ed. Pórtico. Zaragoza, 2014.

  - Virgili, Antoni . “War and booty as incentives for emigration. Tortosa and al-Andalus (12th-13th centuries).”

  - "La conquista sin fin. Al-Andalus y las Américas (s. XIII-XVII): destrucción y construcción de sociedades." (en premsa)

  Artticles:
  Virgili, Antoni . “Angli ... cum multis aliis alienigenis. Crusade Settlers in Tortosa (Second Half of the Twelfth Century)”. Journal of Medieval History 35 (2009), ps. 297-312. UK

  - Virgili, Antoni . “Gent Nova. Els processos de colonització de la Catalunya Nova (segles XII-XIII)” Butlletí Societat Catalana d’Estudis Històrics XXI (2010), ps. 77-102.Institut d’Estudis Catalans. Barcelona

  - Virgili, Antoni . “Els aragonesos en la conquesta del Baix Ebre (1148-1212)”
  Recerques. Història, economia, cultura 62 (2011), ps. 37-68. PUV. València.

  - Kirchner, Helena; Virgili, Antoni; Antolín, Ferran. “Un espacio de cultivo urbano en al-Andalus: Madina Turtusa (Tortosa) antes de 1148.” Historia Agraria, 62 (abril 2014), ps. 11-45. Universidad de Murcia. Murcia

  - A. Puy, A. L. Balbo, A. Virgili, H. Kirchner. “The evolution of Mediterranean wetlands in the first millennium AD: the case of Les Arenes floodplain (Tortosa, NE Spain)”. Geoderma 232-234 (2014), ps. 219-235.

  Actes de Congressos
  - Virgili, Antoni . “El Camp de Tarragona entre l’antiguitat tardana i el repartiment feudal (segles XI-XII). Historiografia i arqueologia”. IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Actes. Vol. 1, ps. 47-66. ACRAM (Associació Catalana per la Recerca en Arqueologia Medieval) Tarragona, 2011

  - Virgili, Antoni. “Nouveaux villages et processus migratoire en zone côtière de la Catalogne (XII siècle): la campagne de Tarragone". L. Mercuri, R. González Villaescusa, F. Bertoncello (dirs.): Implantations humaines en milieu littoral Méditerranéen: facteurs d'installation et processus d'appropriation de l'espace (Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge). Actes des XXXIV Rencontres internationales d'archéologie et d'histoire d'Antibes, ps. 399-409.Ed. APDCA. Antibes, 2014.

  - H. Kirchner, A. Virgili." De Turtusa a Tortosa. La ciutat abans i després de la conquesta catalana (1148)." Actes V Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya. Vol. 1, ps. 117-143. ACRAM (Associació Catalana per la Recerca en Arqueologia Medieval). Barcelona, 2015
 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona