Directori 
Fotografia de José Martínez Gázquez
 • Línies de recerca

 • - Anàlisis de les fonts clàssiques per la Història d’Espanya
  - Estudi i edició de textos hagiogràfics
  - Edició i comentari de textos llatins tècnico-científics d’època medieval
  - Estudi de la recepció de l’Islam a l’Europa cristiana: edició de les traduccions alcoràniques
 •  
 • Projectes
 • Projecte vigent:

  Projecte coordinat UAB-UPF: Fuentes medievales y modernas para el estudio de las relaciones transculturales en el Mediterraneo: redaccion y transmision. MINECO-FEDER. IP’s: Cándida Ferrero Hernández – José Martínez Gázquez Referència: FFI2015-63659-C2-1-P. Subpr. 02: FFI2015-63659-C2-2-P, IP Linda G. Jones (UPF). 01/01/ 2016-31/12/2018.

  Ha dirigit deu projectes com a investigador principal, i actualment dirigeix, en coordinació amb el professor Pedro Bádenas del CSIC, un equip d’investigació per estudiar la percepció de l’Islam a la societat cristiana medieval i editar les traduccions llatines de l’Alcorà i diversos textos de la Literatura de confrontació islamo-cristiana.

  Prepara l’estudi i edició del text llatí de la primera traducció de l’Alcorà feta a Espanya el 1142 per iniciativa de Pere el Venerable.
 •  
 • Publicacions

 • • José Martínez Gázquez, The Attitude of the Medieval Latin Translator Towards the Arabic Sciences., SISMEL Edizioni Del Galluzzo: Firenze, 2016.

  • José Martínez Gázquez, "Nicolás de Cusa y las glosas del ms. Vat. Lat. 4071 para la redacción de la Cribratio Alkorani", Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona LIV - 2013-2014 (2016), pp. 103-116.

  • José Martínez Gázquez "Las glosas de Nicolás de Cusa al Alchoranus Latinus en el ms. Vat. lat. 4071. Nuevos datos para la Cribratio Alkorani", Niccolò Cusano l’uomo, i libri, l’opera. Atti del LII Convegno storico internazionale Todi, 11-14 ottobre 2015. Centro Italiano di Studi sul Basso Medioevo – Accademia Tudertina, Spoleto 2016, pp. 473-491.

  • José Martínez Gázquez, Prólogo, Alchoranus latinus quem transtulit Marcus canonicus Toletanus. Estudio y Edición crítica de Nàdia Petrus Pons. CSIC, Madrid, 2016.

  • Martínez Gázquez, José (2016), « Hermán de Carintia y la tradición clásica » en E. Borrell-Ó. de la Cruz, OMNIA MVTANTVR. Canvi, transformació i pervivència en la cultura clàssica, en les seves llengües i en el seu llegat, Sociedad Española de Estudios Clàsicos - Sección catalana de la SEEC - Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 173-180

  • -- et John Victor Tolan (eds.), Ritus infidelium. Miradas interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media, Casa de Velázquez, Madrid, 2013.


  Més selecció de publicacions
 •  
 • Altres informacions
 • - Organització de Simposis i Congressos d’àmbit nacional i internacional, així com participació en molts d’altres.
  - Estades d’investigació en centres i biblioteques de Heidelberg, Munich, París, Roma i Florència.
  - Conferències a diverses universitats d’Alemanya, França i Itàlia. Ha impartit cursos de doctorat a Cuba i Argentina sobre Epigrafia cristiana, traduccions llatines medievals i poesia llatina medieval.
  - Vocal de l’International Mittellateinischer Kommittee.
  - Direcció del Departament de Filologia Clàssica i el de Ciències de l’Antiguitat i Edat Mitjana durant els cursos 1973-76, 1993-1995, 1996-1998.
  - Secretari de la Facultat de Lletres de la UAB del Març de 1980 al Gener de 1983.
  - Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona des del 25 d’abril de 1990 fins al desembre de 1995.
  - Acadèmic de Número de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  - Direcció de set tesis doctorals centrades en temes de filologia llatina medieval.
  - Doctor Honoris Causa per la Universitat Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg des de 2014.
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona