Directori 
Fotografia d'Oriol Olesti
 • Línies de recerca

 • - L’estudi del Territori a l’Antiguitat. Estudi del paisatge com a document històric, com a espai on es projecten les formes d’explotació dels recursos humans i productius de qualsevol societat. Aquest treball inclou tant l’estudi de les formes d’ocupació del territori, com d’alguns jaciments arqueològics significatius, objecte de treballs arqueològics en extensió. Àrees principals d’estudi :

  - Pirineu Oriental (Cerdanya i Alt Urgell)
  - Maresme.
  - Elx-Ilici.


  - El Paisatge social de la producció vinícola. Anàlisi del paisatge productiu i el paisatge social que envolta el fenòmen de la producció agrícola al N.E. peninsular, en especial l’àrea del Maresme.

  - La Romanització de Catalunya. Estudi del procés d’integració i transformació de les estructures socials i econòmiques indígenes al llarg del període de conquesta i domini romà (s. III-I a.C.).

  - Paisatge i models territorials: l’agrimensura romana.
 •  
 • Projectes
 • Investigador Principal:

  - Proyecto HAR2013-41629-P. Paisajes de la Hispania Romana: de la diversidad a la complementariedad. 2014-2016.

  - Castellot de Bolvir, Turó de Baltarga (Bellver de Cerdanya), Les Guilleteres d'All (Isòvol), Prospeccions Arqueològiques a la Cerdanya i l'Alt Urgell. Projecte PATCA. 2014/100875

  Membre Investigador:

  - Implantació i model de ciutat del conuentus Tarraconensis. Els jaciments
  arqueològics de Iesso (Guissona), Can Tacó-Turó d'en Roina/Mons Observans
  (Montmeló-Montornès del Vallès) i Iulia Libica (Llívia).
  2014/100660. IP. Josep Guitart.

  - SGR. Historia del Conflicte a l'Antiguitat (HICOA). IP. Borja Antela, J. Vidal.

  - Grupo de Investigación sobre Ciudades Romanas. Directora: Estela Beatriz GARCÍA FERNÁNDEZ. Universidad Complutense.
 •  
 • Publicacions
 • - Guihard P; Olesti, O; Guardia, J; Mercadal, O. “Soutenir l’usage monétaire dans le nord de la péninsule Ibérique au VIe siècle. L’exemple du dépôt de minimi de Llívia (Espagne)”, a Produktion und Recyceln von Münzen in der Spätantike / Produire et recycler la monnaie au Bas-Empire, Mainz, RGZM, 2016, pp. 119-138.

  - Olesti, O; Andreu, R. “Límites y agrimensura en la Hispania del Bajo Imperio”, Cities, Lands and Port in Late Antiquity and the Early Middle Ages: Archaeologies of Change, ed. de Pilar Diarte-Blasco (2016). Bologna: BraDypUS.

  - Morera, J; Olesti, O; Oller, J. “El control del Pirineo en época ibèrica y romana republicana”, a Fortificaciones del territorio en la Hispania republicana. Pórtico (2016).

  - Cubo, A; Mercadal, O; Morera, J; Olesti, O; Oller, J. “El Castellot de Bolvir (Cerdanya). Un viatge d’època medieval (Per-XII)”, a Arqueologia Medieval VIII. Hàbitats Medievals. Pagès Editors (2016)

  - Oriol Olesti (2014), Paisajes de la Hispania Romana. La explotación de los recursos del Imperio. Ed. DStoria, Sabadell.

  - Oriol Olesti, César Carreras (2013) "Le paysage social de la production vitivinicole dans l'ager Barcinonensis: esclaves, affranchis et institores", Dialogues d'Histoire Ancienne, 39/2, pp. 147-189.

  - Oriol Olesti, (2012), « Ocupación y transformación del Ager Barcinonensis en el alto-imperio : más allá de la centuriatio. Paysages et Cadastres de l'Antiquité. Chronique 2012 », Dialogues d’Histoire Ancienne, 38/1, pp. 225-236.

  - O. Olesti, Guàrdia, J.; Maragall, M.; Mercadal, O.; Galbany, J.; Nadal, J., (2013) “Controling the Pyrenees. A macaque's burial from the late antiquity in Iulia Libica (Llívia, la Cerdanya, Spain)”, War and Warfare in Late Antiquity. Current Perspectives. Late Antique Archaeology, 8, Ed. Brill, pp. 703-731.

 •  
 • Altres informacions

 • - Director Científic de les Excavacions arqueològiques al Castellot de Bolvir (Cerdanya). Membre del patronat de l’Espai Ceretània, Centre d’Interpretació del Jaciment.

  - El Prof. Olesti ha rebut un tram de transferència del ministeri (2018) i el 4rt tram de recerca (2014-2019).

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona