Directori docent 
abcde
fghij
pqrst
uvwxyz
Molinero
  • Línies de recerca
  • Trajectòria investigadora centrada en la Història d’Espanya –i de Catalunya- des de la instauració del règim franquista fins la consolidació de la democràcia en 1982. Aquests estudis s’emmarquen en el camp de la història social i política amb particular atenció a l’estudi dels grups socials i de les condicions de vida, de gènere, dels moviments socials i la conflictivitat socio-política, l’estudi del propi règim i de l’etapa de la transició de la dictadura a la democràcia.

  •  
  • Publicacions
  • Publicacions en pdf
  •  
  • Altres informacions
  • Recerca
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona