Deu grups de recerca, reconeguts amb els ajuts "Proof of Concept" de la Universitat

La UAB atorga deu ajuts ¿Proof of Concept¿ per accelerar la transferència de la recerca

Els ajuts "Proof of Concept" són un instrument propi de la Universitat per accelerar la transferència per mitjà de la realització d'estudis que permetin avançar en la maduració dels projectes. Deu grups de recerca han rebut enguany un ajut per validar idees de caràcter disruptiu i per prototipar resultats científics prometedors.

08/04/2021

El pressupost assignat a la convocatòria ha estat de 300.000 euros i en aquesta tercera edició s'han establert dues modalitats d’ajuts. Una primera, amb una dotació de 20.000 euros per projecte, destinada a validar idees científiques de caràcter disruptiu. S’han seleccionat les següents propostes: 

 1. Nou mètode, no tèrmic, per fabricar llet en pols. Investigador principal: Manuel Castillo (Departament de Ciència Animal i dels Aliments), en col·laboració amb l’Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM-CSIC).
  La recerca proposa utilitzar un nou mètode, alternatiu a l’evaporació, per obtenir sòlids làctics. Amb l'ajut es vol comprovar que el procés no genera efectes des del punt de vista enzimàtic i que es garanteix la qualitat microbiològica del producte final.
 2. Establiment de subtipus de proteïnes nuclears com a biomarcadors de diferents tipus de càncer. Investigadora principal: Alícia Roque (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular), en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB)
  Aquestes proteïnes candidates poden actuar com a multibiomarcadors del càncer perquè es troben alterades en diversos tumors. S’ha dissenyat un assaig de proteòmica selectiva que permet mesurar tots els subtipus d’aquesta proteïna. L'ajut servirà per testejar el potencial diagnòstic del biomarcador en sang i teixits. Els resultats determinaran si aquest biomarcador permet predir la resposta a diferents teràpies o la supervivència dels pacients de càncer. 
 3. Una proteïna quimèrica per rejovenir el cervell. Investigador principal: Juan Franscisco Espinosa (Institut de Neurociències, INc), en col·laboració amb el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR)
  Aquest grup té una àmplia experiència amb estratègies terapèutiques per contrarestar l’envelliment del cervell utilitzant molècules que tenen un paper clau en processos patològics: les cronoquines. La seva idea és combinar una proteïna neuroprotrectora amb capacitat d’allargar l’esperança de vida i protecció davant l'avançament de la demència amb un factor rejovenidor que fomenta la creació de neurones i sinapsis, en una única entitat quimèrica.
 4. Desenvolupament d’un sensor electroquímic altament sensible, ràpid i durador per a la determinació in situ de productes químics disruptors endocrins. Investigador principal: Xavier Sala (Departament de Química), en col·laboració amb l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)
  Els disruptors endocrins són contaminants ambientals que interfereixen en el sistema endocrí. És el cas dels Parabens (PB) i el Bisfenol-A (BPA), que s'utilitzen com a conservants i en la producció de derivats plàstics. Si es limita el seu ús, creixerà la necessitat de fer anàlisis massives, que actualment es fan amb instrumentació cara, pesada i complexa. Aquest projecte pretén desenvolupar sensors electroquímics mòbils (de butxaca), ràpids, duradors, senzills d’utilitzar i de baix cost, amb nivells de sensibilitat i selectivitat comparables als obtinguts al laboratori.

La segona modalitat dels ajuts "Proof of Concept", amb una dotació de 40.000 euros per projecte, és per a prototipatge de resultats. Els projectes seleccionats han estat els següents:

 1. Una prova específica i molt sensible per al diagnòstic del Parkinson. Investigadora principal: Irantzu Pallarès (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
  Avui no es disposa de cap prova diagnòstica per a la detecció precoç del Parkinson i la proteïna alfasinucleïna (aSyn) es considera un biomarcador molt prometedor. Aquest grup de recerca ha dissenyat una molècula peptídica, l'OLIGOTECH, dirigida a interaccionar exclusivament amb els oligòmers d'aSyn. L'OLIGOTECH ha estat integrat en una plataforma "lab-on-a-chip", que en comparació amb altres metodologies permet la detecció dels oligòmers de manera ràpida i precisa. La detecció precoç de la malaltia de Parkinson seria rellevant per tal de prevenir l'empitjorament dels malalts, tant amb fàrmacs com terapèuticament.
 2. Teràpies neuroresolutives per a lesions de medul·la espinal. Investigador principal: Ruben López (Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia)
  L'objectiu de la proposta és provar l'eficàcia i la dosi, en un model animal anatòmicament molt semblant als humans, d'una nova teràpia neuroresolutòria, basada en la resolució de la inflamació. La lesió medul·lar aguda avui no té un tractament farmacològic que la reverteixi o millori, i la inflamació present després de la lesió, causa danys irreversibles.
 3. Estudis de farmacocinètica i toxicitat d’EquBind, una molècula específica i potent per tractar l’amiloïdosi per transtiretina. Investigador principal: Salvador Ventura (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular i Institut de Biotecnologia i de Biomedicina-IBB)
  L'amiloïdosi per transtiretina és una malaltia rara i mortal que afecta dràsticament a la qualitat de vida, la independència funcional i l'esperança de vida dels pacients, que és de 2 a 5 anys des de la diagnosi. Proposen un estudi preclínic exhaustiu, en animals, per caracteritzar la molècula EquBind i avançar en el tractament.
 4. Una nanovacuna biomimètica contra el virus de la pesta porcina africana. Investigadora principal: Esther Vázquez (Departament de Genètica i de Microbiologia i Institut de Biotecnologia i de Biomedicina-IBB), en col·laboració amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA)
  És un projecte cooperatiu que desenvoluparà un candidat vacunal per a la pesta porcina africana, basat en una nova tecnologia de biomaterials, senzilla, barata i d’aplicació tant local com internacional. Aquesta malaltia té uns efectes devastadors en la producció i per al benestar animal, amb especial incidència a Europa i Àsia, i no existeix una vacuna.
 5. Desenvolupament d’un kit de diagnòstic ràpid per a resistències bacterianes. Investigador principal: Albert Quintana (
  Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia i Institut de Neurociències-INc), en col·laboració amb l'Hospital Parc Taulí 
  Proposen un enfocament ràpid i altament sensible de detecció de la resistència antimicrobiana (AMR), que permeti controlar en temps real l'expressió de diferents gens de resistència. El desenvolupament d’aquesta metodologia disruptiva podria representar un avenç significatiu en la lluita contra l’AMR, permetent definir amb precisió l’antibiòtic per al tractament de les infeccions.
 6. Validació i desenvolupament d’un kit per al diagnòstic precoç de l'Alzheimer. Investigador principal: Alfredo Miñano (Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular)
  Aquesta proposta vol validar i desenvolupar un kit de diagnòstic molecular de baix cost, no invasiu (amb biòpsia líquida) i d’ús rutinari a la clínica hospitalària per a la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer, a partir de resultats previs robustos i prometedors.

Aquests ajuts tenen el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).