Nous cursos de formació per a professors d'anglès

Teacher training


Formació de professors amb la certificació corresponent.

15/02/2018


Després de l'èxit de la formació de professors de l'any passat, oferim dos nous cursos, adreçats a professors d'anglès, d'un total de 20 hores i certificats per UAB Idiomes Barcelona. Els cursos són:

/saʊnd ədˈvaɪs/: Brush up on your pron teaching, sobre com integrar la pronunciació a classe de manera eficaç, amb els continguts següents:

  • Introducció a la fonologia anglesa - vocals, consonants, accent i ritme, discurs encadenat, entonació
  • Ensenyar pronunciació - l'ús de tècniques i activitats per ajudar els alumnes amb l'expressió i comprensió oral
  • L'ús de models d'ajuda per integrar la pronunciació a classe de manera eficaç

Dates i horaris: dilluns 2 a divendres 6 de juliol de 2018, de 15 a 17 i de 17.30 a 19.30 h
                        dilluns 17 a divendres 21 de setembre de 2018, de 15 a 17 i de 17.30 a 19.30 h


Taking Aim: Zeroing in on a great lesson!sobre com crear classes adaptades a les necessitats dels alumnes. Es tractaran diferents temes, com per exemple: 

  • Establir objectius de manera eficaç, destacant els d'aprenentatge 
  • Dissenyar classes segons les necessitats dels alumnes 
  • Classes particulars, amb continguts personalitzats  
  • Crear diferents tipus de classes que permetin flexibilitat 
  • Enfocar la classe en la part comunicativa 
  • Diferenciació, per atendre diferents nivells i necessitats  

Dates i horaris: dilluns 9 a divendres 13 de juliol de 2018, de 15 a 17 i de 17.30 a 19.30 h
                        dimarts 25 a divendres 28 de setembre de 2018, de 14.30 a 17.30 i de 18 a 20 h


El cursos seran impartits pel professor d'anglès, formador i autor de material acadèmic Mark McKinnon.

Pots consultar més informació i procediment de matrícula a la nostra pàgina web


 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies