Certifica el teu nivell d'anglès

Examen multinivell

Presenta't a la nostra convocatòria i aconsegueix el teu certificat.

13/05/2019

Oferim exàmens a la comunitat universitària, a professionals i a qualsevol persona, a partir de 16 anys, que vulgui o necessiti acreditar el seu nivell d'anglès. Es tracta d'un examen multinivell, amb el qual es poden acreditar els nivells B1, B2 i C1 d'anglès

UAB Idiomes t'ofereix una certificació universitària de qualitat segons els nivells descrits al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els exàmens es faran a Barcelona de l’11 al 15 de juny. La matrícula ja està oberta. 

Tots els exàmens del Servei de Llengües permeten obtenir un certificat acreditatiu del nivell de llengua en relació amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües, el MECR. Tots els nostres certificats de nivell són certificats universitaris, i són reconeguts per totes les universitats catalanes, la Generalitat de Catalunya i moltes empreses i entitats. Són vàlids per reconèixer crèdits a la UAB, per acreditar el requisit del nivell B2 de tercera llengua i per accedir als màsters de les universitats de Catalunya que demanen un nivell de llengua. 

Descarrega tota la informació de l'examen multinivell d'anglès de juny 2019

 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies