Guies d'escriptura en les disciplines

portades de les guies d'escriptura
El Servei de Llengües de la UAB i el Servei de Llengües Modernes de la UdG coordinen l’elaboració d’una sèrie de guies sobre com escriure en diverses disciplines.

12/01/2018


Amb la finalitat d'ajudar els estudiants i el professorat a comunicar-se de manera eficaç dins dels seus àmbits acadèmics hem creat les Guies per escriure en disciplines específiques.

Cada guia es publica en català i en anglès amb les adaptacions pertinents. Als títols ja publicats (Escriure Economia a la Universitat, Writing Economics at University, Escriure Medicina a la Universitat, Writing Medicine at University) s'hi afegeixen Escriure Química a la Universitat i Writing Chemistry at University, Escriure Educació a la Universitat i Writing Education at University, que podeu consultar i descarregar des del Dipòsit Digital de Documents de la UAB.

Les guies, de consulta àgil i senzilla, contenen una reflexió sobre les particularitats comunicatives de cada disciplina, una breu descripció de les tipologies de textos de l’àmbit en qüestió, convencions de l’escriptura i recursos de referència.

La col·lecció de guies s’ampliarà properament amb la guia de l’àmbit de la biologia.

Podeu accedir a les guies publicades des del DDD de la UAB:
Escriure Economia a la Universitat
Writing Economics at University
Escriure Medicina a la Universitat
Writing Medicine at University