Escriptura d'articles de didàctica: escriure per pensar la pràctica

Informació

Modalitat: virtual
Adreçat a: a professorat de tots els nivells educatius
Durada: 30 hores
Calendari: del 14 de febrer al 13 de maig de 2022
Horaris de connexió sincrònica: 22 de febrer, 8 i 22 de març; 5 i 26 d'abril i 10 de maig, de 17 a 18 h
Professorat: Jordi Domènech Casal
Preu: 110 €

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU

 

Presentació 
El curs té per objectiu introduir a les persones inscrites a l'escriptura d'articles de didàctica com a procés de reflexió sobre la pròpia pràctica. El curs alterna espais de descripció de tipologies d'articles, estructura i estratègies de redacció i reflexió amb espais pràctics al llarg dels quals s'acompanyarà a les persones participants en l'escriptura dels seus articles, amb la perspectiva que en acabar el curs hagin completat  el cicle d'escriptura i enviament per a la seva publicació. 

Objectius

 • Conèixer les principals revistes de didàctica d'àmbit estatal i l'estructura i estil dels articles de didàctica. 
 • Saber articular els processos de reflexió didàctica i escriptura per a l'anàlisi de la pròpia pràctica.
 • Vincular la pròpia pràctica a conceptes de referència didàctics i pedagògics.
 • Desenvolupar estratègies organitzatives per a la publicació d'articles de didàctica. 
 • Usar l'escriptura per desenvolupar una mirada més analítica i crítica sobre la pròpia pràctica.
 • Les persones participants, en acabar la formació seran competents per a escriure articles sobre experiències didàctiques i ajudar altres a fer-ho. 

Continguts

 • Tipus de revistes. 
 • Estructura i format dels articles de divulgació en didàctica.
 • Gestió logística i anímica del procés d'escriptura i publicació.
 • Marc, focus, urgència i oportunitat.
 • Descripció de seqüències instruments. 
 • Paràmetres de qualitat d'unes conclusions.
 • Estratègies per a la coherència i la cohesió.
 • Aspectes ètics i comunitaris.
 • Gestió de la publicació i difusió.

Metodologia
El curs és en format virtual i s'estructura en 6 mòduls, cadascun d'ells amb els seus continguts. Els mòduls estan pensats per a acompanyar a les persones inscrites a escriure els seus articles de didàctica sobre una experiència o activitat d'aula. A cada mòdul es proposen diverses tasques que alimenten els diferents apartats d'escriptura del propi article. Cada sessió s'inicia amb una videoconferència sincrònica conjunta amb les persones participants en petits grups on es comenten conjuntament els progressos fets en els articles des de la darrera sessió, es donen consells de millora i es presenten els materials i proposta de tasques del nou mòdul. Hi haurà igualment un fòrum de consulta. 

Avaluació 
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat.

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.

Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU