Competència científica des de la pràctica

Informacions del curs

Modalitat: en línia, amb sessions telemàtiques sincròniques 
Adreçat a: professorat d'educació secundària
Durada: 40 hores (23 hores en sessions telemàtiques + 17 hores de treball autònom)
Calendari: del 19 d'octubre de 2021 al 5 d'abril de 2022
Horaris de connexió sincrònica: 26 d'octubre, 9, 23 i 30 de novembre; 25 de gener; 1 i 15 de febrer; 8, 15 i 29 de març, de 17.30 a 19.30 (excepte 23 de novembre, 25 de gener i 15 de març, de 17.30 a 20.30)
Professorat: Begonya Oliveras Prat i Mònica Suils Robles
Preu: 145 €

**NotaAquest curs inclou a la seva programació sessions telemàtiques a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i les hores establertes per a les sessions.

Presentació 
La ciència implica mirar el món d'una manera determinada que ajuda a comprendre'l millor. Cal ajudar l'alumnat a connectar la ciència amb problemes del món socialment rellevants per tal que pugui prendre decisions fonamentades tot adquirint esperit crític. Per assolir aquest objectiu, cal aprendre les grans idees de la ciència (models) de manera indagativa, tot fomentant l'argumentació i la presa de decisions. 
En aquest curs discutirem què implica ensenyar i aprendre ciències des de la pràctica reflexiva. Farem petites indagacions i analitzarem activitats de diferents tipologies des d'una mirada de ciència competencial. 

Objectius

 • Definir els grans models de ciència (idees) que caldria treballar a secundària.
 • Analitzar, discutir i dissenyar activitats competencials.  
 • Comprendre les característiques d'una bona activitat d'Indagació. 
 • Dissenyar i analitzar una activitat d'indagació pròpia. 
 • Aplicar a l'aula una activitat de lectura crítica proposada en el curs. 
 • Aplicació del portfoli com a eina d'avaluació pròpia. 

Continguts

 • Grans models de la ciència.
 • Desenvolupament d'activitats i projectes competencials.
 • Cicle d'aprenentatge.
 • Les bones preguntes per promoure l'aprenentatge de les idees clau.
 • Evidències d'aprenentatge/indicadors.
 • Avaluació reguladora.
 • Pensament crític: lectura crítica.

Metodologia
Es combinaran sessions teòriques amb sessions de pràctica reflexiva a partir de les activitats proposades en el curs i de les activitats de creació pròpia. Les sessions estan distribuïdes en el temps per tal de deixar espais entre elles per l'aplicació de propostes d'aula.

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina feta i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. Les persones participants presentaran un dossier que reculli les propostes realitzades durant el curs i les reflexions generades. Es valorarà la participació activa a les sessions. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
A més de l'assistència al 80% de les hores de connexió telemàtica sincrònica, per tenir dret al certificat caldrà la superació del 100% de les tasques plantejades.