Avaluació

En aquest espai es publica la informació generada per la Universitat en tot allò que fa referència a l’avaluació de la docència i dels diversos serveis que s’ofereixen a la Comunitat Universitària.

  • A l’espai de Qualitat dels programes formatius trobareu resultats sobre les enquestes que ens ajuden a valorar i millorar la docència a la UAB.
  • A l’espai d’Avaluació dels serveis trobareu resultats sobre les enquestes de serveis vinculats a la docència així com altres serveis que s’ofereixen al campus de la UAB.

Avaluació dels serveis

Serveis de suport a la docència i la recerca


Serveis a la comunitat universitària