Colors

 

Colors corporatius

Els colors bàsics de reproducció del logotip en la majoria d'aplicacions són el negre i el marró. El marró s’aplica al símbol per això s'ha de concebre com a color corporatiu principal. Es pot utilitzar aquesta gamma en aquells suports de comunicació que es cregui convenient emfatitzar l’elegància i la serietat de la institució.
Mostra dels colors corporatius: Pantone 876 C, Pantone 1605 C i Pantone Process Black C
Colors secundaris

El color verd està molt implantat des de fa anys a tota l’estratègia de comunicació de la UAB, essent un dels seus atributs diferencials respecte la competència, associant-se al seu campus universitari ubicat en un entorn privilegiat i únic a Catalunya.
Mostra del color secundari: Pantone 361 C
Identificació a 1 tinta

Recull de possibles combinacions cromàtiques per als casos en què la identificació va a una sola tinta.
Exemple de logotips de la UAB a una sola tinta
Identificació a 2 tintes

Normes d’aplicació cromàtica quan la identificació va a 2 o més tintes. Només anirà amb el color marró corporatiu el símbol.
Exemple del logotip de la UAB en dues tintes


Exemples d'aplicació incorrectes

Exemples hipotètics d'aplicació incorrecta amb el color:
 

Exemple d'ús incorrecte: l'acrònim sence en color marró Exemple d'ús incorrecte: canviar el marró del símbol per un altre color Exemple d'ús incorrecte: utilitzar el color marró al símbol quan es faci ús de la pastilla de fons
Acolorir l’acrònim sencer amb el color marró Canviar el marró del símbol per un altre color Utilitzar el color marró al símbol quan es faci ús de la pastilla de fons