Eleccions Junta de Facultat 2022

Eleccions a la Junta de Facultat de Ciències de l'Educació

 

Us informem que la degana, Marta Bertrán Tarrés, de la Facultat de Ciències de l’Educació, d’acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat, convoca eleccions per a la renovació de representants dels sectors A, B, C i D a la Junta de la Facultat.

Per aquestes eleccions, s’utilitzarà el sistema de votació electrònica, durant el període comprès entre les 9h del dia 21 de novembre a les 12h del 22 de de novembre 2022.

 

DOCUMENTACIÓ

Resolució

Reglament electoral

Representants vacants per circumscripció

Calendari Electoral 

Composició de la Junta Electoral de la Facultat

Composició de la Mesa Electoral i de la Mesa d’Administració de votació electrònica

 

CENS ELECTORAL

Podeu consultar el cens a través d’aquest enllaç, accedint amb el vostre usuari (NIU) i la vostra contrasenya.

Manuals d’ajuda:  https://seuelectronica.uab.cat/ajuda-com-es-vota

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar-vos com a candidats i per poder votar

Per fer reclamacions al cens electoral ompliu aquest Formulari

Termini de reclamacions al cens provisional: del 4 d’octubre al 6 d’octubre.

Podreu consultar el cens definitiu a partir del dia:  11 d’octubre.

 

CANDIDATURES

Termini per a la presentació de candidatures: del 5 al 18 d’octubre.

Presentació de candidatures 

Proclamació provisional dels candidats: 19 d’octubre

Candidatures provisionals

Termini per a presentar reclamacions a la proclamació dels candidats/es: del 19 al 21 d’octubre

Formulari de reclamació

Proclamació definitiva dels candidats: 24 d’octubre

Candidatures definitives

 

VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral: del 24 d’octubre 2022 al 22 de novembre 2022

Votació: des de les 9:00 del dia 21 de novembre a les 12h del 22 de novembre

Enllaç d’accés a la votació: Votació electrònica

 

RESULTATS

Publicació dels resultats provisionals: 22 de novembre

Resultats provisionals

Termini de reclamacions als resultats provisionals: del 22 al 24 de novembre

Per reclamacions als resultats provisionals ompliu aquest Formulari.

Publicació dels resultats definitius:  25 de novembre

Resultats definitius