Publicacions de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB

Mitjançant col·leccions pròpies o en coedició, l'Institut de Ciències de l'Educació ha desenvolupat des dels seus orígens una política de publicacions adreçada a oferir eines de treball i de reflexió per als professionals de l'educació.

*Trobareu la totalitat dels llibres i revistes científiques de l'ICE  en el catàleg del Servei de Publicacions de la UAB.