Altmètriques

Què són les altmètriques?

Les altmètriques, o mètriques alternatives, proporcionen uns indicadors per mesurar l’impacte d’una investigació que s’aparten de les mètriques “tradicionals” (el nombre de citacions rebudes, el factor d’impacte…). Les altmètriques funcionen a nivell d’article (o de capítol de llibre, o de ponència) i es basen en la web social, i concretament en com han interaccionat els usuaris de la web:  com ha estat rebut un paper a la xarxa? Quantes vegades s’ha descarregat, s’ha difós per Twitter o Facebook, s’ha exportat a Mendeley, s’ha compartit a Reddit, s’ha citat a la Wikipedia?
Aquesta nova manera de mesurar la influència de la producció científica, aprofitant les eines que ofereix la pròpia web, ha tingut una bona acollida, i cada vegada hi ha més revistes, bases de dades, catàlegs i repositoris  que inclouen aquesta informació dins dels seus documents.


Les altmètriques al DDD

El comptador d’altmètriques al DDD està proporcionat per l’empresa Altmetric, que recopila diverses dades i les resumeix en un sol indicador anomenat Altmetric Attention Score. El comptador només es pot aplicar als documents que disposen d’un identificador tipus DOI o Pubmed Identifier (PMDID). Comença a funcionar tan aviat com el sistema detecta una interacció amb el document (per exemple, si el document ha estat citat a Twitter), de manera gairebé immediata.
Veureu el comptador al registre de cada document, al costat, si s’escau, dels comptadors de citacions rebudes a Scopus i Web of Science:
Si cliqueu damunt de See more details anireu a la web d’Altmetric i allà podreu examinar amb més detall les dades. Allà també podreu veure el que es coneix com el “donut” d’Altmetric, una representació gràfica de les mètriques pensada per facilitar la seva comprensió.

                            Exemple Altmetrics DDD
(la imatge correspon al càlcul d’altmètriques de l’article Associations of autozygosity with a broad range of human phenotypes dipositat al DDD)

 

Per què les altmètriques?

  • Mostren l’impacte en temps real: permeten conèixer la influència de la investigació des del mateix dia de la seva publicació. Aquest aspecte és molt interessant en disciplines i àrees geogràfiques que normalment no apareixen  representades en bases de dades com la Web of Science (WoS) o Scopus, o bé on el comportament de les citacions és lent i són necessaris mesos o anys per generar la primera cita, com és el cas de les ciències socials o les humanitats.
  • Poden captar impactes més diversos que les mètriques basades en citacions: poden complementar les citacions, permeten obtenir una imatge més completa respecte a l’impacte de la publicació.
  • Poden aplicar-se a formats no tradicionals, més enllà dels llibres i els articles de revista: cada vegada més els investigadors comparteixen dades, software, presentacions i altres resultats acadèmics en línia. Això significa que podem rastrejar el seu ús en la web de manera tan fàcil com ho podem fer en el cas de llibres i articles.
  • Mètriques a nivell d’article: mesuren l’impacte de l’article o del resultat de la investigació i no només de la revista que el conté.

Aquesta mètrica també té inconvenients, el principal, a hores d’ara, és que no està normalitzada i per tant, difícilment es pot utilitzar en l’avaluació científica. No és exhaustiva en la recol·lecció de blogs, Twitter o altres xarxes i té  un marcat accent anglosaxó.
Si us interessa el tema, podeu consultar la guia elaborada per la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.

 

Estadístiques del DDD

Podeu consultar les estadístiques de consulta i descàrrega de cada document des de la pàgina de cada un d'ells, clicant a la pestanya "Estadístiques d'ús" del menú superior.

Entenem per consulta l’accés a un registre del DDD, o bé la descàrrega del text complet quan aquesta no es fa des de la visualització de registre complet.

Entenem per descàrrega l’accés al fitxer que conté el text complet d’un document o, en cas de no ser text, la visualització de qualsevol altre tipus de fitxer (fotografies, cartells…), aquesta descàrrega pot ser feta a través del registre complet o directament des d’algun cercador. En els registres que contenen més d'un fitxer se sumen conjuntament les descàrregues.