FAS > Actualitat > Notícies > Detall de la notícia

En marxa el projecte d'Educació Intercultural Bilingüe a Chaco, Argentina
Projecte de cooperació amb l'Argentina d'Educació Intercultural Bilingüe 12.12.2014 Cooperació  -  Un total de 12 escoles de 10 poblacions del Chacho, a l'Argentina, han format part del treball realitzat pel grup GREIP de la UAB i per la contrapart a argentina, el CIFMA, en un projecte de millora de l'educació intercultural bilingüe. El projecte compta amb el suport del Fons de Solidaritat.

El projecte, elaborat conjuntament pel Grup de Recerca en Ensenyament i Interaccions Plurilingües (GREIP) de la UAB i el Centro de Investigación y Formación de Maestros Aborígenes(CIFMA), consisteix en el suport en la formació de mestres bilingües que puguin dur a terme una Educació Intercultural Bilingüe (EIB) en llengües wichí i espanyol a les escoles de la regió, on la majoria de docents desconeixen la llengua i les pràctiques culturals de la població indígena.  El projecte es concentra a la zona més pobra i aïllada de la província del Chaco, a l'Argentina, anomenada Impenetrabe.

Els principals actors són els mestres i estudiants formats al CIFMA que posteriorment implementaran la EIB a les aules. El CIFMA és l'única institució oficial de l'Argentina que es dedica a la recerca i formació de docents per a la EIB en llengües indígenes. Els seus estudiants, originaris de les comunitats aborígens de les ètnies qom, wichí i mocoví, es formen per exercir com a docents de forma intercultural i bilingüe.

La present problemàtica és que, sovint, aquests mestres són menystinguts i no gaudeixen de la confiança de la població no wichí de la zona, la qual cosa provoca que el programa s'acabi adreçant a una sola part de la població i s'allunyi de l'objectiu intercultural que persegueix. És per donar resposta a aquesta situació que el projecte pretén posar de relleu els beneficis de l'educació intercultural bilingüe per a la formació de tota la població escolar, alhora que vol encoratjar els mestres que la implementen.

Per aconseguir la finalitat perseguida, el GREIP i el CIFMA han seguit un procediment que comença amb la identificació de les llengües d'ensenyament a les escoles d'educació primària de la zona i el lloc que hi ocupa l'alumnat graduat del CIFMA. En segon lloc, cal detectar les bones pràctiques en l'educació bilingüe i, finalment, organitzaran un seminari per analitzar, compartir i difondre les esmentades bones pràctiques entre docents graduats del CIFMA, autoritats acadèmiques, membres de la comunitat wichí i al conjunt de la població de la zona.

Tant el treball a les escoles com el seminari persegueixen millorar la qualitat educativa dels infants de les comunitats indígenes i, de retruc, se'n beurà beneficiada la comunitat indígena de manera global i els infants no wichís que assisteixen a aules on ensenyen mestres wichís.

El present projecte recull els resultats d'un projecte anterior desenvolupat el 2011. El següent vídeo recull l'experiencia i els resultats de fa tres anys, que amb la iniciativa d'aquesta ocasió, pot aprofundir en la qüestió. En ambdós casos, ha rebut el suport de la FAS a través del finançament del Fons de Solidaritat.

 
Anar a Notícies
 

 

 

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats