Vés al contingut principal

Professor Lector (Professor Ajudant Doctor)

La figura de professorat lector obre les portes de la carrera acadèmica a través de la via contractual i permet accedir més endavant a categories superiors amb contracte indefinit (professorat agregat i catedràtic). Aquesta categoria té un contracte temporal i a temps complet, que pot durar entre un i cinc anys. Aquest termini es pot flexibilitzar fins a un màxim de 8 anys en cas de maternitat, paternitat, acollida o adopció. Té plena capacitat docent i investigadora.

L'únic requisit per presentar-se a la convocatòria d'emissió d'informes de professorat lector d'AQU Catalunya és disposar del títol de doctor/a.

Informació complementària