Vés al contingut principal

Titularitat d'Universitat

Dins del sistema universitari espanyol, el titular d’universitat és un professor que pertany al cos funcionari. 

Els requisits per obtenir la càtedra són: 

  • Estar en possessió del títol de doctor i justificar els mèrits en relació amb la seva activitat de recerca, docent, professional i de transferència, la gestió acadèmica i científica i la formació. 

La titularitat d’universitat té 5 àmbits d’avaluació:  

  • Investigació: amb les qualificacions A, B, C. 
  • Docència: qualificacions A, B, C, E (aquesta darrera només en certs casos). 
  • Transferència de coneixement i experiència professional: qualificacions A, B. 
  • Experiència en gestió i administració educativa, científica i tecnològica: qualificacions A, B. 
  • Formació: qualificacions A, B. 

Font: Reial decret 415/2015, de 29 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1312/2007, pel qual s'estableix l'acreditació nacional per a l'accés als cossos docents universitaris 

Informació complementària