Llengua, ciència i discurs. Eines lingüístiques per ensenyar a pensar ciència

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: virtual
Adreçat a: professorat d'educació secundària i cicles formatius
Durada: 30 hores
Calendari: de l'1 al 15 de juliol de 2021
Professorat: Jordi Domènech Casal 
Preu: 110 € 

Aquest curs inclou a la seva programació sessions virtuals a temps real. Us preguem que feu atenció als dies i hores establertes per a les sessions. 

Inscripció tancada

Presentació
El curs ofereix eines i enfocaments lingüístics per apropar l'alumnat al discurs i manera de pensar de la ciència (observació, formulació de preguntes i explicacions, argumentació i ús de proves, consens i controvèrsia...). Per aquest motiu, es descriuen diverses eines lingüístiques de treball integrat en llengua i continguts (TILC, rutines de pensament, plantilles, iniciadors de frase, dinàmiques, connectors gramaticals...) com a suport per transformar activitats de ciències i promoure el paper del pensament. Al llarg del curs, les persones inscrites aniran aplicant els marcs proposats a la millora de les diverses activitats pròpies i elaboraran un pla d'actuació de cara al curs vinent. 

Objectius
En acabar la formació, el professorat inscrit sabrà fer que els següents aspectes juguin un paper en el desenvolupament del pensament de l'alumnat des de l'àrea de ciències.

 • La formulació de preguntes (en escenaris com el disseny d'investigacions, seminaris socràtics i webquestes).
 • Les habilitats cognitives-lingüístiques (argumentar, justificar, explicar, narrar, descriure i la seva vinculació a aspectes com l'observació, la construcció d'explicacions i la naturalesa de la ciència).
 • La lectura crítica, la cerca i validació de fonts (i la seva vinculació amb les pseudociències i les Fake News).
 • El paper del lèxic i els gèneres lingüístics científics (article científic, informe geotècnic, pòster científic, fitxa arqueològica...) en el disseny d'unitats didàctiques.
 • La cooperació en el centre educatiu i el disseny de plans TILC de millora. 

Continguts
El curs consta de 6 mòduls (un mòdul inicial i 5 mòduls més, cadascun dedicat a un dels objectius que es proposen). 

 • Mòdul inicial: benvinguda i conceptes bàsics (2 hores).
 • Mòdul 1: preguntes (6 hores).
 • Mòdul 2: habilitats cognitives-lingüístiques (6 hores).
 • Mòdul 3: lectura crítica (6 hores). 
 • Mòdul 4: lèxic i gèneres lingüístics en el disseny d'UDs (6 hores).
 • Mòdul 5: cooperació i plans TILC (4 hores). Elaboració del pla d'acció. 

Metodologia
Cada mòdul s'inicia amb un breu vídeo inicial d'introducció, on es proposen diversos marcs, eines i consulta de diversos materials i es formula la tasca orientada a la transformació d'una activitat de les persones participants. Totes les activitats es presenten de manera oberta a tots els i les participants del curs. Cada mòdul es tanca amb videoconferència sincrònica en què es comenten de forma conjunta les propostes i s'ofereix un feedback i orientacions de millora. Al llarg dels mòduls, les persones inscrites aniran elaborant un dossier personal que també serà compartit amb la resta del professorat i que utilitzarà com a suport per a elaborar un pla d'acció per al següent curs. 

Horaris de connexió sincrònica: 2, 5, 7, 9, 12, 14 de juliol a les 16:30 h. 

Avaluació
Es valorarà la qualitat de la feina realitzada i la participació en els entorns col·laboratius i de debat. 

Certificació
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls i del projecte final, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.