Accede al contenido principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Departamento de Sociología

Personal

El Departament de Sociologia està format per personal docent i de recerca i personal d'administració i serveis que dóna suport a la gestió i funcionament del departament.

Personal