Accede al contenido principal

Actualizado 27/01/23 - Oferta de Contractació de la primera convocatòria UAB-LE-221-017 2022 Programa SERRA HÚNTER

14 jul 2022
Compartir por Whatsapp Compartir por e-mail

Oferta de Contractació de la primera convocatòria  UAB-LE-221-017 2022 Programa SERRA HÚNTER /Contracts offered in the first call UAB-LE-221-017 SERRA HUNTER Programme 2022

Serra Hunter

 

27/01/2023

S’ha publicat a la web de la UAB la següent actualització:

 • Llista provisional de candidats admesos i exclosos. Convocatòria lector Serra Húnter 2021/D/LEM/CL/13.

--------------------------------------

27/01/2023

Se ha publicado en la web de la UAB la siguiente actualización:

 • Lista provisional de candidatos admitidos y excluidos. Convocatoria lector Serra Húnter 2021/D/LEM/CL/13.

--------------------------------------

27/01/2023

New information has been published on the UAB’ website:

 • Provisional list of admitted and excluded candidates. Tenure-eligible lecturer Serra Húnter 2021/D/LEM/CL/13.

--------------------------------------

Oferta de Contractació de la primera convocatòria  UAB-LE-221-017 2022 Programa SERRA HÚNTER 

Categoria: Professor LECTOR
Perfil: Sociologia
Perfil docent: Graus i Assignatures on el candidat haurà de participar com a docent

 • Grau de Sociologia: “Fonaments de Sociologia”  “Metodologia i Disseny de la Recerca Social” “Sociologia de l’Educació” “Sociologia del Treball”
 • Grau de Comunicació Audiovisual: “Sociologia de la Cultura”
 • Grau d’Antropologia Social i Cultural:  “Introducció a la Sociologia”
 • Grau de Criminología “Estructura Social”
    
  Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d'estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150 hores presencials).
   

 

Contracts offered in the first call UAB-LE-221-017 SERRA HUNTER Programme 2022

Category: Tenure-eligible lecturer
Profile: Sociology
Teacher profile: Degrees and courses where the candidate should participate as teacher

 • Degree in Sociology:  “Fundamentals of Sociology”,  “Methodology and Design in Social Research” « Sociology of Education” “Sociology of Work”
 • Degree in Audovisual Communication: “Sociology of Culture”
 • Degree in Social and Cultural Anthropology:  “Introduction to Sociology”
 • Degree in Criminology “Social Structure”

  
Total dedication hours (including classes, preparation of materials for classes, supervision of Final Degree Projects, students’ tutorship, monitoring and evaluation): 477 hours per year (150 hours in person, approximately).

Dentro de