Vés al contingut principal

Angie González i Carme Ferré-Pavia publiquen a "Political Research Exchange"

15 maig 2023
Compartir per Whatsapp Compartir per e-mail

Angie K. González i Carme Ferré-Pavia, directora del grup de recerca Comress-IncomUAB, han publicat un nou article a la prestigiosa revista de Taylor-Francis Political Research Exchange (volum 5, número 1).

political exchange

Angie K. González i Carme Ferré-Pavia, directora del grup de recerca Comress-IncomUAB, han publicat un nou article a la prestigiosa revista de Taylor-Francis Political Research Exchange (volum 5, número 1). El treball té com a objectiu determinar si existeixen diferències de gènere en l’ús de Twitter. Per a això, es van analitzar 518.156 tuits de 280 congressistes colombians. L’estudi compara el nombre de tuits, l’audiència, la influència i l’eficàcia dels seus missatges a Twitter. A pesar que Colòmbia està per sota de la mitjana en termes d’igualtat política, la recerca mostra que existeix un equilibri de gènere entre els polítics colombians de tots dos sexes en aquesta xarxa. Els membres del Congrés colombià utilitzen Twitter de manera similar, independentment del seu gènere: són comparativament influents en termes de volum, amplificació, audiència i eficàcia dels seus missatges. De fet, no existeixen diferències de gènere significatives quant a audiència o amplificació. No obstant això, les dades mostren notables disparitats pel que fa a l’afiliació a partits polítics i creences ideològiques, més que respecte al gènere.

Twitter, Colòmbia, política i gènere

En investigar els tuits durant un any complet, va resultar que les dades presentaven un equilibri de gènere en l’ús de Twitter. Les dones i els homes polítics mostren patrons d’ús similars i nivells comparables d’influència, abast d’audiència i eficàcia dels missatges. No va haver-hi diferències de gènere significatives en termes d’audiència o d’amplificació.

De fet, la llista dels 10 polítics colombians més influents i eficaços en Twitter es distribueix equitativament entre dones i homes. Això va permetre corroborar la hipòtesi en demostrar que Twitter permet igual visibilitat a legisladors i legisladores, almenys en el cas dels i les congressistes colombians entre aquests 10 primers. No obstant això, es van observar disparitats notables en funció de l’afiliació a un partit polític i de les creences ideològiques, més que del gènere.

Per a aconseguir una veritable paritat de gènere en la representació política, hem de comprendre que continuen existint grans diferència en l’afiliació a partits polítics i en les creences ideològiques. Per a garantir una major i millor participació de les dones en la política, hem de deixar de costat els prejudicis socials i crear espais digitals inclusius en els quals tots els polítics puguin comunicar eficaçment els seus missatges. Una llei de quotes no basta.

Per llegir l’article:

https://www-tandfonline-com.are.uab.cat/doi/full/10.1080/2474736X.2023.2218909

Dins de