Viu a la UAB

Criminologia

Els estudis de Criminologia a la Universitat Autònoma de Barcelona es van començar a impartir com a llicenciatura de segon cicle el 2004-2005. Posteriorment, aquesta llicenciatura ha passat a constituir-se com un Grau dins el pla Bolonya instaurat al sistema universitari espanyol. El 2013 surt la primera promoció de graduats en Criminologia i per això, hem cregut que seria una bona ocasió per constituir-nos com a comunitat alumni dins el programa Alumni UAB.

 
Objectius
Des de la xarxa alumni de Criminologia volem fomentar la relació bidireccional de la UAB i els seus titulats; fomentar les relacions professionals i socials entre titulats; acompanyar els titulats en la inserció laboral i en el desenvolupament professional al llarg de la seva vida; i facilitar la seva formació permanent.

 
Activitats
- Participar el activitats de formació contínua
- Participar en grups de discussió sobre el grau
- Participar en grups de treball per discutir problemes de criminologia
- Trobades d'exalumnes
- Col·laborar com a ponent a les jornades d'inserció professional per alumnes del grau
- Col·laborar coma a tutor a les pràctiques dels alumnes del grau
- Altres activitats que proposin els Alumni
 
Esperem crear una gran comunitat, plena d'activitats que ens permetin tirar endavant el que ens ha unit a tots, la criminologia, i així guanyar-nos el reconeixement que mereix i mereixem.
 
Contacte: Maria.Contreras@uab.cat