FAS > Voluntariat > Projectes > Servei voluntariat europeu

El Servei de Voluntariat Europeu (SVE) és una de les accions dErasmus+, el programa de la Unió Europea (UE) en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport pel període 2014-2020.

Aquesta activitat permet a joves d’entre 17 i 30 anys expressar el seu compromís personal mitjançant un servei voluntari, no remunerat i a temps complet durant un màxim de 12 mesos en un altre país de la UE fora d’ella. S’ofereix als joves l’oportunitat de contribuir al treball diari d’organitzacions que s’ocupen de la informació i les polítiques en l’àmbit de juventut, el desenvolupament personal i socioeducatiu dels joves, la implicació civil, l’assistència social, la inclusió dels col·lectius desafavorits, el medi ambient, els programes d’educació no formal, les TIC i l’alfabetització mediàtica, la cultura i la creativitat, la cooperació al desenvolupament, etc.
 
Amb la seva participació, en el SVE els joves adquireixen una sèrie d'habilitats i coneixements de gran importància en el context personal i professional. Aquest procés és reconegut per la Comissió Europea amb un certificat que l'acredita: el Youthpass.
 
A la UAB, la Fundació Autònoma Solidària fa d'entitat tant d'enviament com d'acollida. Com a entitat d'enviament la FAS és responsable d'informar i formar els estudiants de la UAB, orientar-los en la selecció d'un projecte de voluntariat i coordinar-nos amb l'entitat d'acollida per preparar l'arribada del voluntari.
Com a entitat d'acollida és responsable d'incorporar i integrar el voluntari al seu projecte i a la nostra entitat i oferir-li allotjament, manutenció i formació lingüística, diners de butxaca i transport local. En aquest enllaç podeu veure el projecte d'Erasmus+ a la FAS.
 
El projecte d’acollida de la FAS acull persones voluntàries que col·laboren promovent el voluntariat i els seus valors, participant activament als programes de voluntariat de la FAS i donant suport al PIUNE, Servei d'Atenció a la Discapacitat.

Per a més informació:
-contacta amb fas.voluntariat@uab.cat
-visita la pàgina de Facebook dels SVE de la FAS.

© 2018 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats