Mediació a l'Educació Superior

Cartell Jornada Mediació novembre 2014 UAB


El passat 14 de novembre va tenir lloc la jornada Mediació: Justícia restaurativa i resolució de conflictes a l'educació superior, una trobada de formació i reflexió sobre la mediació i la seva introducció a la universitat. 

La jornada va comptar amb diversos experts sobre el tema, el Dr. Pompeu Casanovas (UAB), que va parlar sobre el llibre blanc europeu de mediació, la Dra. Rita Villà (UAB), que va reflexionar sobre la possible incorporació de serveis de mediació en l'Educació Superior i la Dra. Gillean McCluskey, de la universitat d'Edimburg, que es va centrar en les perspectives restauratives com a procés a desenvolupar en el casos de conflicte a les aules.A continuació us podeu descarregar les presentacions dels diversos ponents: 

 

Justícia relacional. Per Pompeu Casanovas. 

Algunes experiències de la mediació a secundària a la mediació en educació superior. Per Rita Villà. 

Restorative approaches: resolving conflict, increasing participation. Per Gillean McCluskey.
També us podeu descarregar la presentació de la Dra. McCluskey en català.