Concurs Aquí busquem nom

Aquí busquem nom!


Busquem nom per l'edifici R

Participa al concurs!

Fins al 3 de novembre


Aquest concurs s’adreça a la comunitat universitària de la UAB i té per objectiu recollir propostes de nom per l’Edifici R, situat a la plaça Cívica, des d’on es desenvolupen projectes de dinamització per fomentar la participació més enllà de les aules.

A l’Edifici R tenen seu quatre entitats de la UAB: la Fundació Autònoma Solidària, l’Observatori per a la Igualtat, Cultura en Viu i Dinamització Comunitària, que formen l’àmbit de Participació de la UAB.

Mireu el vídeo per saber què és fa “aquí”


Bases del concurs:

1. Per participar cal formar part de la comunitat universitària de la UAB, ja siguin estudiants, PAS o PDI.
2. Les propostes poden ser tant a títol individual com en grup. Les propostes col•lectives han de ser de com a màxim 5 membres de la comunitat.
3. Cada participant o grup podrà presentar un màxim de dues propostes.
4. Les propostes han d’estar formades per: a) Un nom breu b) Argumentació de per què considereu que aquest és un bon nom per l’Edifici R
5. Per fer arribar les vostres propostes cal que ompliu el següent formulari.
6. El termini de presentació de propostes és del 15 d’octubre al 3 de novembre de 2014.
7. El premi per les propostes individuals serà de 100€, i per les propostes grupals de 250€.
8. El jurat estarà format per un/a membre de l’Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB, un/a membre del vicerectorat d’Estudiants i Cooperació i per un membre de cada entitat que composa l’Àmbit de Participació.
9. El jurat pot declarar desert el concurs en cas que ho consideri oportú.
10. Es farà pública la resolució del jurat el dia de la Festa Major de la UAB, el 6 de novembre de 2014.

Més informació: info.participacio@uab.cat o bé passeu-vos pel Punt d’informació de l’Àmbit Participació