Viu a la UAB

Convocat˛ria 2014

 

Calendari de la convocatòria : Del 20 de febrer de 2014 al 20 de març de 2014

Dotació pressupostària total: 10.000€

Qui pot sol·licitar els ajuts:

1. Els col·lectius d’estudiants inscrits en el Directori de Col·lectius.

2. Els consells d’estudiants, tant el General de la UAB com els territorials dels diferent Centres.

3. Altres grups d’estudiants a través dels consells d’estudiants.

Documentació

Els col·lectius sol·licitants hauran d'omplir per cada activitat la fitxa d'activitats.

Tutorització: entre el 7 i el 14 de març de 2014

Podeu sol·licitar hora de tutorització enviant un correu a suport.participacio@uab.cat

Quantia màxima de l’ajut

1. Per cada activitat, fins al 70% del pressupost total o com a màxim 600 €.

2. Per col·lectiu beneficiari, com a màxim 1.500€.

3. Cada col·lectiu rebrà ajut com a màxim per a 3 activitats.

Transferència de l’ajut concedit

En el moment de la resolució: el 60%

En el moment de la justificació: el 40%

Criteris de baremació:

1. Promoció de la igualtat d’oportunitats

2. Dinamització del campus.

3. Treball en xarxa.

4. Recerca, difusió i aprenentatge autònom de l’estudiant.

Composició de la Comissió d’avaluació:

Vicerectora d’Estudiants i Cooperació, 2 tècnics/ques responsables, 1 representant del CEUAB i 2 estudiants membres de col·lectius inscrits en el Directori triats per sorteig.

 

ON LLIURAR LA DOCUMENTACIÓ?

Tant les sol·licituds d’ajuts com les justificacions cal lliurar-les al Registre de la UAB a l’atenció del Vicerectorat d’Estudiants i Cooperació.

Podeu trobar el Registre central de la UAB al vestíbul principal de l'edifici del Rectorat.

Adreça postal és: Registre General de la UAB. Edifici A. Rectorat. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Horari: de 9h a 18h, de dilluns a divendres.

 

BASES REGULADORES

Podeu descarregar-vos les bases reguladores i l'annex de baremació.
 

RESOLUCIÓ

Podeu En la present convocatòria d'ajuts s'han presentat un total de 108 sol·licituds, a proposta de 39 grups d'estudiants: 22 associacions i 14 col·lectius inscrits al Directori de Col·lectius i 3 Consells d'Estudiants de facultat.

Ateses les al·legacions presentades per alguns col·lectius i les valoracions dels membres de la Comissió d'Avaluació, queda publicada la resolució definitiva d'ajuts per activitats organitzades per l'estudiantat de la UAB. Podeu consultar la resolució a l'enllaç que trobareu a peu de pàgina. 

 

Baremaciˇ Ajuts 2014
Bases reguladores ajuts 2014
Resoluciˇ Ajuts 2014