Social Program Summer Term

El Buddy Programme del International Summer Term s'adreça als estudiants que venen a l’International Summer Term UAB, per tal que coneguin a altres estudiants de la UAB, la nostra cultura i participin a activitats de la universitat.