Altres idiomes

IDIOMES A LA CARTA

Informació sobre els cursos d'estiu:

Aprofita l’estiu per introduir-te en llengües noves per mitjà de la plataforma virtual Rosetta Stone (treball individual que permet a l’aprenent fer activitats de gramàtica, vocabulari, comprensió oral, comprensió lectora i expressió escrita autònomament).
 
Les llengües objecte d’aprenentatge són: àrab, coreà, grec, hebreu, hindi, irlandès, neerlandès, persa, polonès, suec, tagal, turc, vietnamita i xinès.
 
Totes les llengües s’ofereixen del nivell A1 a l’A2, excepte el xinès, que arriba fins al nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.
 
La llicència d’ús expira el 15 de setembre.


El Servei de Llengües ofereix la possibilitat d’aprendre fins a 14 llengües amb la plataforma virtual Rosetta Stone. La matrícula d'aquests cursos es pot fer virtualment enviant el formulari següent a s.llengues.info@uab.cat

Full de matrícula
Descripció

Preu de les llicències

A  lumnat i personal UAB 131,00 €    
Comunitat universitària vinculada 172,55 €    
Persones externes 203,00 €    


Aquesta formació no té una avaluació formal.