Tràmits i gestions La seu electrònica de la UAB ofereix la possibilitat de realitzar diversos tràmits i gestions en línia:

Accés a tràmits i gestions  [+]
Verificació de documents Amb el codi segur de verificació (CSV) podeu comprovar la integritat i l'autenticitat de les còpies dels documents signats electrònicament.

Accés al verificador de documents de la UAB [+]
 

 

 


2015 Universitat Autònoma de Barcelona