Dipòsits digitals


Dipòsits de la UAB

DDD

 

El DDD, Dipòsit Digital de Documents permet donar sortida a tot el material en format digital que es troba a les biblioteques. Aplega una col·lecció diversa en quan a suports, temàtica i tipologia de documents.

[+...] Més informació

Dipòsits cooperatius

La UAB participa de diversos dipòsits institucionals cooperatius, coordinats pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya i pel Centre de Supercomputació de Catalunya, i que compten amb el patrocini del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

 

RACO RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un dipòsit des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes.

[+...] Més informació

Recercat  

 

RecerCAT és un dipòsit institucional cooperatiu de documents digitals de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya en el qual participa la Universitat Autònoma de Barcelona . Aquest dipòsit inclou el que s'anomena literatura grisa, és a dir, articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes final de carrera, etc.

[+...] Més informació

TDX

 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un dipòsit cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

[+...] Més informació

MDC

 

MDC (Memòria Digital de Catalunya) és un repositori cooperatiu des del que es poden consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, etc. relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de la MDC és augmentar la visibilitat i consulta del patrimoni català.

[+...] Més informació

MDX

 

MDX (Materials Docents en Xarxa) És un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres

[+...]Més informació