Destinacions

A continuació podreu consultar el llistat de destinacions del UAB Exchange Programme (Programa Propi) per al curs 2018/19.

En data 27 d'octubre s'actualitza el llistat de destinacions per al curs 2018/19

 
* Cal tenir en compte el següent:
Les observacions incloses al llistat són orientatives. Consulteu sempre el web de la universitat de destinació per obtenir la informació completa. Podeu anar directament al web de cada universitat clicant a sobre del nom.

Comproveu també que les universitats que ofereixen plaça a tots els centres de la UAB realment imparteixin els estudis del vostre interès i no tinguin restriccions per als alumnes d'intercanvi.

En tots els casos, l'admissió al programa d'intercanvis resta condicionada a l'acceptació final per part de la universitat d'acollida.

Els acords en el marc del conveni amb el BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) estan en procés de renovació. El nombre de places és orientatiu i l'admissió pot estar, a més a més, condicionada a l'equilibri dels fluxos de mobilitat IN i OUT entre la universitat d'acollida i la UAB.

IMPORTANT: És responsabilitat de l'estudiant comprovar a la web de la universitat de destinació els requeriments sobre coneixement de la llengua de docència, assignatures es poden cursar, nombre d'ECTS mínim o altres requisits.

Es recomana que abans d'una estada a l'estranger consulteu la pàgina web del 'Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación' pel que fa als avisos i les recomanacions de viatge per països

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

Llistat d'universitats de destinació per al curs 2018/19:
 

Destinacions UAB Exchange Programme Curs 2018-19
Condicions addicionals estudiants medicina