Presentació de sol·licituds

Calendari de la convocatòria Erasmus+ Master 2017-2018:

Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 d’octubre de 2017 (ambdós inclosos)

Resolució i publicació al web de la UAB, enllaç “Mobilitat i intercanvi”: 13 de novembre de 2017

Acceptació o renúncia de plaça assignada: del 14 al 19 de novembre (ambdós inclosos)