A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Llicenciatures  Trasllat d'expedient (estudis universitaris espanyols) 

Trasllat d'una altra universitat a la UAB


Pots demanar el teu trasllat si has començat una titulació en una altra universitat i vols continuar-la a la UAB o bé, si estudies en un centre propi o adscrit de la UAB i vols continuar la mateixa titulació en un altre centre de la UAB.

Requisits
1. Has d'haver superat el primer curs complet (en el cas que el pla d'estudis de la teva titulació estigui estructurat en assignatures) o 60 crèdits (si el pla d'estudis està estructurat en crèdits) en una universitat de l'Estat espanyol.

2. Si vols accedir a un segon cicle, hauràs d'haver superat un mínim de 20 crèdits del segon cicle per al qual sol·licites el trasllat.

3. No pots haver exhaurit el Règim de Permanència dels alumnes de la UAB.

4. El pla d'estudis per al qual sol·licitis el trasllat haurà d'estar vigent.

5. La teva sol·licitud haurà d'estar degudament motivada i justificada.

Documentació

 • Formulari de sol·licitud (original i fotocòpia).
 • DNI (original i fotocòpia. En el cas que no disposis de l'original, també val una fotocòpia compulsada).
 • Certificat acadèmic personal o fotocòpia compulsada de l'expedient. Hi hauran de figurar:
  · les qualificacions obtingudes en totes les assignatures, el nombre de convocatòries i el valor, en crèdits, de les assignatures;
  · si es tracta d'un pla d'estudis no reformat, s'haurà d'indicar que s'han inclòs totes les assignatures del primer curs;
  · la nota d'accés (PAU/FP) o document acreditatiu corresponent.
 • Programes de les assignatures cursades, compulsats per la universitat d'origen.
 • Pla d'estudis.
 • Document acreditatiu de gratuïtat o descompte dels preus públics, si s'escau.
 • Altra documentació sol·licitada pel centre docent al qual es vol accedir.


Sol·licitud

Lloc
Hauràs de presentar la teva sol·licitud a la Gestió Acadèmica del centre que imparteix els estudis que vols cursar.

Terminis
El termini per sol·licitar el trasllat d'expedient es fixa al calendari acadèmicoadministratiu de la UAB.

Publicació de la resolució
La resolució es farà pública al centre docent on hagis sol·licitat el trasllat. La data de publicació també es fixa al calendari acadèmicoadministratiu.


Tingues en compte

Baremació d'expedients
La baremació dels expedients acadèmics es realitza d'acord amb els criteris establerts a la Normativa de trasllat d'expedient acadèmic.

Convocatòries exhaurides
Si has iniciat els teus estudis en una altra universitat i els continues a la UAB, es tindran en compte les convocatòries exhaurides segons els criteris que estableix la Normativa de permanència dels estudiants de la UAB.

Data de matrícula
Un cop hagis obtingut el trasllat d'expedient a la UAB, t'hauràs de matricular els dies que estableixi el teu centre docent de destí.
Si no formalitzes la matrícula el dia establert, perdràs la plaça i s'adjudicarà a una altra persona.

Comprovació de les dades
La teva admissió està condicionada a la comprovació de les dades incloses a la certificació acadèmica oficial que transmeti la teva universitat d'origen.

Si no compleixes els requisits esmentats i vols accedir a la UAB per continuar els estudis que hagis començat en una altra universitat, hauràs de fer la preinscripció universitària a l'Oficina de Preinscripció de la Generalitat.


Formularis i normatives relacionats

Accés per trasllat d'expedient. Sol·licitud
Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona