A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual
 LA FACULTAT    UNITATS DOCENTS    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Medicina  Llicenciatures  Prova de conjunt 

Quan s'han de fer?
Si has fet estudis universitaris a l'estranger i has obtingut del MEPSYD una resolució d'homologació del teu títol condicionada a la superació de requisits formatius complementaris, podràs fer-los en qualsevol centre de l'estat espanyol que imparteixi els estudis oficials del títol objecte de l'homologació.

Aquests requisits podran consistir en:
- la superació d'una prova d'aptitud;
- la realització d'un període de pràctiques;
- la realització d'un projecte o treball;
- l'assistència a cursos tutoritzats.

Com s'han de fer?
Per fer els requisits formatius complementaris, has d'haver formalitzat la matrícula corresponent dins del termini que fixi cada centre. Si es tracta d'una titulació que s'imparteix a més d'un centre, només pots formalitzar la matrícula en un dels centres.

La documentació que aportis ha d'haver estat legalitzada.

Resolució
A petició de la persona interessada el centre expedirà el certificat individual acreditatiu del resultat de la/les prova/es.

La UAB trametrà al MEPSYD la resolució de la/les prova/es i la informació que sol·liciti.

Requisits formatius complentaris. Sol·licitud de matrícula
Preus dels serveis acadèmics i administratius
Subdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions del Ministeri d'Educació
Web del Ministeri d'Educació
Web d'informació sobre homologació universitària
Inici Mapa del Web Contactar Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona