A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  Llicenciatures  Premis extraordinaris de titulació 

Premis extraordinaris de titulació


Informació general
Els premis extraordinaris de titulació s'atorguen d'ofici, els estudiants no els han de sol·licitar. L'atorgament es fa una vegada cada curs acadèmic, segons s'estableixi al calendari academicoadministratiu.

La proposta de concessió dels premis extraordinaris de titulació la formula un tribunal constituït per professorat del centre. El tribunal lliura la seva proposta a la junta del centre perquè l'aprovi. Un cop aprovada, es tramet al Consell de Govern de la UAB, que en fa l'aprovació definitiva. La UAB comunica l'atorgament dels premis als estudiants guardonats.

Requisits
Per poder ser candidat, has d'haver acabat els estudis a la UAB i haver obtingut, d'acord amb el barem, una mitjana global de l'expedient acadèmic igual o superior a 2,25.

Tingues en compte:
Cada curs acadèmic només es poden concedir dos premis per cada 100 estudiants de la titulació. Si el nombre d'estudiants és superior a 100, es pot concedir un premi addicional per cada 50 o fracció. Si el nombre d'estudiants candidats excedeix aquestes xifres, el tribunal pot convocar-los a fer una única prova sobre un tema específic de la titulació.

Normativa relacionada
 

Normativa de la UAB aplicable als estudis universitaris regulats de conformitat amb els plans d'estudis anteriors al RD 1393/2007
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona