Pla de mobilitat de la UAB

Amb l’objectiu de desenvolupar el Pla Estratègic d’Accessibilitat, i conscient que l’accessibilitat de la UAB com a node metropolità precisa de la participació de totes les administracions responsables (UAB, Ajuntament de Cerdanyola, Autoritat Territorial de la Mobilitat i Generalitat de Catalunya), la UAB va implicar aquestes administracions en l’elaboració d’una eina de planificació amb mesures concretes, pressupost i calendari definits i compromisos polítics ferms. Aquesta eina és el Pla de Mobilitat de la UAB.

El PMUAB té com a objectiu incrementar l’accessibilitat a la Universitat prenent com a referència els mateixos principis i les mateixes línies estratègiques del Pla Estratègic com a document polític.

És a dir, amb la sostenibilitat, la seguretat i l’equitat social com a referència, les seves línies estratègiques i les mesures que proposa estan orientades a potenciar el transport col•lectiu, els desplaçaments en bicicleta o a peu, així com a assolir un ús més racional del vehicle privat.

El Pla, que proposa mesures de curt i llarg abast temporal, responsabilitat de les diferents administracions implicades, té un cost estimat de 22M? i un període de vigència de 6 anys (2008-2014)

 

Consulta el pla de mobilitat aquí:

 

© 2018 Universitat Autònoma de Barcelona. Tots els drets reservats