A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  La facultat  Les conferències  

El Fons Olga Torres vol convertir-se en un pont de vinculació permanent entre la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona i la ciutat de Sabadell mitjançant la dinamització d’una sèrie d’activitats que aportin coneixements rellevants en l’àmbit de l’economia, l’empresa i la tecnologia, a la ciutat de Sabadell, als seus ciutadans i a les seves empreses i institucions. La figura de la professora Olga Torres Massana permet fer aquesta vinculació: nascuda a Sabadell, va ser professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va desenvolupar tota la seva carrera professional. 

Una forma d’aportar coneixements rellevants en l’àmbit de l’economia, l’empresa i la tecnologia a la ciutat de Sabadell és a través de la realització de cicles de conferències d’especial interès i que tindran com a nom genèric “Cicle de conferències Fons Olga Torres”.


 
 I Cicle de Conferències 2012-2013 
II Cicle de Conferències 2014-2015

Primer cicle de conferències (2012-2013)


Galeria d'imatges


El primer cicle de conferències té com objectiu, en primer terme, donar a conèixer a l’àmbit empresarial de Sabadell i a la comarca algunes qüestions rellevants relacionades amb l’àmbit comptable i fiscal que incidiran en la vida de les empreses durant l’any 2013 i, en segon, posar a debat diversos temes d’interès empresarials en l’àmbit de la comptabilitat de les empreses.

La primera conferència del cicle, té com objectiu analitzar, des del punt de vista empresarial, la greu situació econòmica actual amb la perspectiva històrica de les diverses crisis econòmiques que hem tingut en el nostre país durant el segle XX.


1. Història, actualitat i empresa 
La conferència inaugural del cicle té com a objectiu analitzar, des del punt de vista empresarial, la greu situació econòmica actual amb la perspectiva històrica de les diverses crisis econòmiques que hem tingut en el nostre país durant el segle XX.

Ponent Jordi Mercader: Economista i Soci director de Mercaconsult


2.L’actualització de balanços de les empreses
Aquesta conferència va tenir com objectiu donar a conèixer aquesta actualització prevista en la Llei de Pressupostos de l’any 2013. L’actualització de balanços es preveu voluntària per a les empreses i s’hi poden acollir tant les grans com les petites empreses. Acollir-se o no en aquesta nova llei d’actualització de balanços és una decisió rellevant ja que pot tenir conseqüències que poden afectar a nivell patrimonial, financer i de tresoreria per a les entitats.
 
Considerem que els empresaris, directors financers, comptables, assessors d’empreses i auditors han de conèixer les implicacions que comporta adaptar-se o no en aquesta actualització, quins béns s’hi poden acollir, quins paràmetres o coeficients i quin és el termini per prendre la decisió.
 
Ponents Jordi Baqués Artó: Economista llicenciat en ADE, auditor, censor jurat de comptes, Membre de la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l'ACCID, membre de la AEDAEF i Soci-director del Gabinet Vallribera-Baqués i Associats
Francesc Gómez: Professor de la UAB i membre de la Comissió de Comptabilitat i Fiscalitat de l'ACCID


3. 5 anys de nou PGC: balanç de la seva aplicació
Des de l’exercici 2008 les empreses estan aplicant el nou PGC aprovat el novembre de 2007. Aquest nou pla (que substituïa al de 1990) va suposar una adaptació de la legislació comptable espanyola a les Normes Internacionals de Comptabilitat. La nova normativa va establir un Pla General, un Pla de Pimes i una versió del Pla de Pimes per a les Microempreses.
 
L’aplicació del nou PGC o del PGC de Pimes va suposar canvis destacables en les empreses ja que va comportar la formació i actualització de coneixements al personal de comptabilitat i finances de les empreses, adaptar els sistemes informàtics i també adaptar-se a una sèrie de documents i conceptes totalment nous. Després de 5 anys pensem que cal fer una reflexió en profunditat si l’aplicació del nou PGC ha comportat avanços i millores en la informació economicofinancera que proporcionen les empreses. Així mateix es pot fer una reflexió sobre els aspectes que han estat de difícil aplicació, aquells que són millorables i els que han estat un problema greu per a les empreses.
 
Per desenvolupar aquest tema es van realitzar tres conferències diferents per poder contrastar l’opinió de tres persones vinculades a àmbits diferents que van aportar la seva perspectiva concreta:
 
- La Visió acadèmica i normativa
Ponent Oriol Amat: Catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra
 
- La Visió empresarial
Ponent Aldo Fazio Riera: KAO Chemicals Europe
 
- La Visió per part de l’auditor de comptes
Ponent Emili Gironella: Economista i auditor. Membre del Registro de Economistas Auditores
 
A continuació pots trobar els enllaços a les presentacions. 
Història, actualitat i empresa
L'actualització de balanços de les empreses
5 anys del nou PGC, la visió empresarial
Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona