A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  La facultat  Govern  Junta de facultat 
Els òrgans de govern de la Facultat són la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el degà o degana i l’equip de deganat.

La Facultat també compta amb els òrgans següents: els coordinadors d’estudis, la Junta Electoral de la Facultat i el Consell d’Estudiants de la Facultat.

La Junta Constituent de la nova Facultat d'Economia i Empresa va aprovar el Reglament de la Facultat el 19 de novembre de 2009 i el Consell de Govern el va ratificar el 2 de desembre de 2009. L'aplicació del nou Reglament és efectiva des del moment de la seva ratificació pel Consell de Govern.

Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa  (.pdf)
Degà i Equip de Deganat
Coordinadors
 Junta de Facultat 
Altres òrgans
Eleccions Junta de Facultat 2016
Junta de Facultat

 

 

Junta de Facultat

És l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, del personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.

 

Facultat d'Economia i Empresa
Membres (Junta derivada de les eleccions de 12-13/04/2016)

Membres nats

EQUIP DE DEGANAT
Diego Prior Jiménez, degà
Consol Torreguitart Mirada, vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics
José Luis Roig Sabaté, vicedegà d'Economia i Serveis i de Relacions Internacionals
Manel Álvarez Gómez,  vicedegà de Campus de Sabadell
Carlota Menéndez Plans, secretària de la Facultat

COORDINADORS D'ESTUDIS DE LES TITULACIONS
Maite Cabeza, coordinadora d'estudis del Grau d'Economia i Economia en anglès
Carlota Menéndez Plans, coordinadora d'estudis del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses i ADE en anglès i del doble Grau d'ADE i Dret
Francesc Gómez Valls, coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances
Glòria Estapé Dubreuil, coordinadora d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia

DIRECTORS DE DEPARTAMENT
Michael Creel, Departament d'Economia i Història Econòmica

Magda Solà Tey, Departament d'Empresa
Anna Matas Prat, Departament d'Economia Aplicada

Membres electes

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Empresa
Víctor Manuel Giménez García
Immaculada Vilardell Riera
Carlos Guallarte Nuez
Joan Lluís Capelleras Segura
Joan Llonch Andreu
Rosalía Gallo Martínez
Miguel Ángel García Cestona
Santiago Guerrero Boned

Departament d'Economia i Història Econòmica
Anna Maria Aubanell Jubany
Maria Dolores Márquez Cebrián
Pau Olivella Cunill
Pedro Fatjó Gómez
Jesús David Pérez Castrillo
Concepción Piñol Pérez
Xavier Cussó Segura
Judith Panadès Martí

Departament d'Economia Aplicada
Oriol Roca Sagalés
Emilio Padilla Rosa
Rosella Nicolini

Departament de Dret Privat
Elena Berdié Muro
 

RESTA DE PERSONAL ACADÈMIC I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Empresa
Alexandra Simón Villar
Carlos Martínez Lizama
Gabriel Izard Granados

Departament d'Economia i Història Econòmica
Pedro Rey Biel
Antonio Miralles Asensio

Departament d'Economia Aplicada
Jordi Perdiguero Garcia

ESTUDIANTS

Titulació d'ADE
Magna Ashly Nicola Andrade (Consell d'Estudiants)
Marta Vila de la Puente (Consell d'Estudiants)
Mariona Giralt Prats (Consell d'Estudiants)
Soraya Vergara García (Consell d'Estudiants)
Pau Virgili Tudela (Consell d'Estudiants)
Òscar Gómez Pitart (Consell d'Estudiants)
Ionut Cojocaru (Consell d'Estudiants)

Titulació d'Economia
Laura Ruiz Hernández (Consell d'Estudiants)
Paula Tel Hidalgo (Consell d'Estudiants)
Jordi Cervantes Gurri (Consell d'Estudiants)
Alejandra Paz Rivera Vicencio (Consell d'Estudiants)
Yuan Yuan Qian Zhang (Consell d'Estudiants)

Titulació de Comptabilitat i Finances
Rodrigo de Jesús Arau Vargas (Consell d'Estudiants)

Titulació d'ADE+Dret
Alexandrina Rusu (Consell d'Estudiants)
Tania Martínez Suárez (Consell d'Estudiants)

Titulació d'Empresa i Tecnologia
Raimon Aladró Castellví
Wasima Cherif (Consell d'Estudiants)
Enric Seijo Torrella (Consell d'Estudiants)
Alba Cristina Borilo Ondó (Consell d'Estudiants)

PAS
Montserrat Catafal Benito
Andreu Pompas Alcaraz
Miguel Ángel San Nicolás Martínez
Marta San José Raja
Francisco Pedro Utrilla Mendoza
Isabel Soler Martínez

Membres amb veu i sense vot

Josep Rialp Criado,vicedegà d'Estudis de Postgrau
Valeri Sorolla Amat, vicedegà d'Estudiants i Comunicació
Silvia Piqueras León, administradora de Centre de la Facultat
José Checa Acosta, gestor acadèmic del campus de Bellaterra
María Catalina Gallego González, gestora acadèmica del campus de Sabadell
Francisco Quesada Martos, administrador de Serveis del campus de Sabadell
 

Mapa del Web Inici Contactar
2018 Universitat Autònoma de Barcelona