A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus Virtual Imatge Twitter_plana principal
 LA FACULTAT    FUTURS ALUMNES    ESTUDIS    INFORMACIÓ ACADÈMICA    MOBILITAT I INTERCANVI    RECERCA  
 Inici  La facultat  Govern  Junta de facultat 

Els òrgans de govern de la Facultat són la Junta de Facultat, la Junta Permanent, el degà o degana i l’equip de deganat.

La Facultat també compta amb els òrgans següents: els coordinadors d’estudis, la Junta Electoral de la Facultat i el Consell d’Estudiants de la Facultat.

La Junta Constituent de la nova Facultat d'Economia i Empresa va aprovar el Reglament de la Facultat el 19 de novembre de 2009 i el Consell de Govern el va ratificar el 2 de desembre de 2009. L'aplicació del nou Reglament és efectiva des del moment de la seva ratificació pel Consell de Govern.

Reglament de la Facultat d'Economia i Empresa  (. pdf)

Degà i Equip de Deganat
Coordinadors
 Junta de Facultat 
Altres òrgans
Eleccions Junta de Facultat 2013
Elecció degà o degana 2015

 

Junta de Facultat

És l'òrgan col·legiat de govern de la Facultat i es compon de representants del personal acadèmic, dels personal investigador en formació, dels estudiants i del personal d'administració i serveis de tots els ensenyaments i les titulacions que s'imparteixen a la Facultat.

 

Facultat d'Economia i Empresa
Membres (Junta derivada de les eleccions de 13-14/02/2013)

Membres nats

EQUIP DE DEGANAT
Jordi Massó Carreras, Degà
Consol Torreguitart Mirada, Vicedegana d'Afers Docents i Acadèmics
Maite Cabeza Gutés, Vicedegana d'Economia i Serveis i Mobilitat
Manel Álvarez Gómez,  Vicedegà de Campus de Sabadell
Carles Gispert Pellicer, Secretari de la Facultat

COORDINADORS D'ESTUDIS DE LES TITULACIONS
Carles Gispert Pellicer, Coordinador d'estudis de la Llicenciatura i del Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Javier Asensio Ruiz de Alda, Coordinador d'estudis de la Llicenciatura i del Grau d'Economia
Carlota Menéndez Plans, Coordinadora d'estudis de la Llicenciatura i del Grau d'ADE+Dret
Francesc Gómez Valls, Coordinador d'estudis del Grau de Comptabilitat i Finances
i de la Diplomatura de Ciències Empresarials
Xavier Verge Mestre, Coordinador d'estudis del Grau d'Empresa i Tecnologia

DIRECTORS DE DEPARTAMENT
Xavier Martínez Giralt, Departament d'Economia i Història Econòmica

Magda Solà Tey, Departament d'Economia de l'Empresa
Anna Matas Prat, Departament d'Economia Aplicada

Membres electes

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Economia de l'Empresa
Immaculada Vilardell Riera
Carlos Guallarte Nuez
Miguel Angel García Cestona
John Slof
Joan Llonch Andreu

Ricard Pedreira Font
Josep Maria Salas Puig

Departament d'Economia i Història Econòmica
Xavier Vilà Carnicero
Inés Macho Stadler
Pau Olivella Cunill
Anna Maria Aubanell Jubany
Francesc Obiols Homs
Xavier Cussó Segura
Pedro Fatjó Gómez

Departament d'Economia Aplicada
Joan Cals Güell
Josep Lluís Roig Sabaté
Emilio Padilla Rosa

RESTA DE PERSONAL ACADÈMIC I PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓ DELS DEPARTAMENTS QUE EXERCEIXEN DOCÈNCIA A LA FACULTAT

Departament d'Economia de l'Empresa
Gabriel Izard Granados
María del Carmen Alarcón del Amo
Alexandra Simón Villar

Departament d'Economia i Història Econòmica
Pedro Rey Biel
Caterina Calsamiglia Costa

Departament d'Economia Aplicada
Roxana Gutiérrez Romero

ESTUDIANTS

Titulació d'ADE
Marc Mataix Sanjuán (Estudiants UAB)

Gyuna Park (Estudiants UAB)

Titulació d'Economia
Javier Abad García (Estudiants UAB)
1
Oriol Esplandiu Velasco (Estudiants UAB)1
Maria Cristina Gaspar Rodríguez (Estudiants UAB)1
Rodolfo Alberto Rodríguez Benítez (Estudiants UAB)
Gerard Domènech Arumí (Estudiants UAB)1
Eva Tarrés Traserra (Estudiants UAB)1
Rubén Gil Prado (Estudiants UAB)
Gerard Torrent Camarero (Estudiants UAB)
Jordi Chaparro González (Estudiants UAB)

Titulació de Comptabilitat i Finances
Patricia Rabadan Mendez (Estudiants UAB)1
Matias Moreno Alegre (Estudiants UAB)

Titulació d'ADE+Dret

Sergi Ibáñez Porcar (Estudiants UAB)
Miguel Cortés Ordóñez (Estudiants UAB)
Janina Muñoz Brull (Estudiants UAB)

Titulació d'Empresa i Tecnologia
Pablo Martín Calvo (Estudiants UAB)
María Fernández Ruíz (Estudiants UAB)1
Mónica Rafecas Barceló (Estudiants UAB)1

PAS
Araceli Martos Valverde
Alícia Alesan Alias
Andreu Pompas Alcaraz
Marta San José Raja
Montserrat Rabat Oliva
Isabel Soler Martínez

Membres amb veu i sense vot

Xavier Ramos Morilla,Vicedegà d'Estudis de Postgrau
Gonzalo Rodríguez Pérez, Vicedegà d'Estudiants i Comunicació
Montserrat Catafal Benito, Administradora de Centre de la Facultat
José Checa Acosta, Gestor Acadèmic del campus de Bellaterra
Francisco Quesada Martos, Coordinador de Serveis de Centre del campus de Sabadell

1 Baixa per finalització d'estudis

Mapa del Web Inici Contactar
2015 Universitat Autònoma de Barcelona