A A A Contrast +/- Castellano   English
CERCA
Intranet Campus virtual Twitter Facebook
 LA FACULTAT    ELS ESTUDIS    MOBILITAT I INTERCANVI    INFORMACIÓ ACADÈMICA    RECERCA  
 Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia  La facultat  Estudiants 
 Consell d'Estudiants 
Representants d'Estudiants
Associacions d'Estudiants
Edifici d'Estudiants
Consell d'Estudiants

Local B1-165  teléfon 93 581 2516

D'acord amb les "Normes del Consell d'Estudiants", aprovades per la Junta de Facultat el 4 de març de 2010, aquest òrgan té com a propòsit formular, recollir i transmetre propostes sobre el funcionament de la docència, participar en el sistema de garantia de la qualitat acadèmica, donar suport a les activitats de les associacions d'estudiants reconegudes per la Facultat i, finalment, gestionar el local i les cartelleres assignades als estudiants.

La composició del Consell d'estudiants és la següent:
- 12 persones delegades de curs: una per cada torn de primer (2), una per cada torn de segon i tercer curs de cada grau (8), i una per cada quart curs de cada titulació (2). Aquestes persones delegades seran elegides mitjançant votació durant el mes d'octubre de cada any.

- Els i les representants dels estudiants als òrgans de decisió de la UAB, actualment 15 a la Junta de Facultat i 4 al Claustre de la UAB. Excepcionalment, hi haurà un representant més per cada candidatura electoral col·lectiva que no hagi obtingut cap lloc a la Junta de Facultat.

- Un/a portaveu de cada associació reconeguda per la Facultat.

Normes del Consell d'Estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB (pdf: 0,02 MB)
Inici Sobre el Web
2018 Universitat Autònoma de Barcelona